Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021
x

ΣΕΒΕ: PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διευθυντικά στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευθούν πάνω σε θέματα συνεργασίας και διαχείρισης προστριβών

Έξι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί συνεργάζονται προκειμένου να καταπολεμήσουν τις μη υγιείς σχέσεις συνεργασίας μέσα στις επιχειρήσεις, οι οποίες οδηγούν σε προβληματισμούς και μείωση της απόδοσης των εργαζομένων.  

Πιο συγκεκριμένα, διευθυντικά στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευθούν πάνω σε θέματα συνεργασίας και διαχείρισης προστριβών, προκειμένου να αναγνωρίζουν σε πρώιμο στάδιο και να επιλαμβάνονται έγκαιρα τυχόν διενέξεις εντός του οργανισμού τους.

Στόχος του TRUST Leaders Project  είναι, μέσα από μια σειρά καταρτίσεων, coaching και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, να συνεισφέρει στη δημιουργία υγιών σχέσεων μέσα στις επιχειρήσεις/οργανισμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των απασχολούμενων που θα οδηγήσει σε:

·         Αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων

·         Ανάπτυξη θετικής συμπεριφοράς

·         Χτίσιμο Συναισθηματικής Νοημοσύνης-Κατανόηση του “άλλου”

·         Βελτίωση της ηθικής μεταξύ του προσωπικού

·         Προαγωγή της συνεργασίας/εργασίας σε ομάδες – καταπολέμηση της ατομικότητας

·         Μείωση του χρόνου ανάλωσης σε κομβικά θέματα λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού

·         Δημιουργία ενός αρμονικού κλίματος συν εργατικότητας

·         Απόκτηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν έναν “manager” εμπιστοσύνης
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ