Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
x

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ 467 ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Οι συντηρητές της Εθνικής Βιβλιοθήκης έχουν ολοκληρώσει ήδη την κατεξοχήν συντήρηση 120 παλαίτυπων και χειρόγραφων βιβλίων. Θα ακολουθήσει η συντήρηση των υπόλοιπων χειρογράφων και των παλαίτυπων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στη βιβλιοθήκη Τυρνάβου υπάρχει μια σημαντική συλλογή, που αποτελείται από 487 βιβλία μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Από αυτά τα 41 είναι χειρόγραφα απο τον 10ο ως τον 15ο αιώνα. Τα υπόλοιπα 446 είναι παλαίτυπα και έντυπα που χρονολογούνται από τον 16ο ως τον 19ο αιώνα.

Συντηρητές πραγματοποίησαν καθαρισμό όλων των βιβλίων, με σκοπό να σταματήσει η περαιτέρω χημική και βιολογική δράση των ρύπων. 120 βιβλία που είχαν προσβληθεί από μύκητες, απεντομώθηκαν και απολυμάνθηκαν σε ειδικό θάλαμο.

Οι συντηρητές της Εθνικής Βιβλιοθήκης έχουν ολοκληρώσει ήδη την κατεξοχήν συντήρηση 120 παλαίτυπων και χειρόγραφων βιβλίων. Θα ακολουθήσει η συντήρηση των υπόλοιπων χειρογράφων και των παλαίτυπων.
Παράλληλα με τη συντήρηση πραγματοποιείται φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών που γίνονται στα βιβλία και φωτογράφηση των χειρογράφων, περάστηκαν τα στοιχεία σε CD, ώστε ο κάθε αναγνώστης να μπορεί να τα διαβάζει μεσώ Η/Υ, για να μη φθείρονται.

Ακόμη έχει γίνει κατάλογος των βιβλίων από παλαιογράφο, με σκοπό να διασφαλιστούν τα βιβλία, ώστε να μην είναι δυνατόν να χαθεί ούτε μια σελίδα. Στον κατάλογο αυτό περιγράφονται όλα τα στοιχεία του κάθε βιβλίου, Θέμα, συγγραφέας, χρονολογία γραφής, αριθμός σελίδων, εικονογράφηση κ.λπ. Ο κατάλογος αυτός αφορά στα 487 βιβλία και έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Σκοπός της δημοτικής αρχής είναι να ολοκληρωθεί η συντήρηση των υπόλοιπων βιβλίων, ώστε να αποκατασταθούν πλήρως και να μπορούν να βρίσκονται στη διάθεση κάθε ερευνητή ή αναγνώστη.

Παράλληλα με τη συντήρηση των παλαίτυπων και χειρόγραφων βιβλίων έχει γίνει η καταλογράφηοη, ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση των υπόλοιπων 5.500 βιβλίων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη. Με σκοπό να λειτουργήσει η βιβλιοθήκη ως δανειστική, ξεκίνησε η αυτοματοποίηση του καταλόγου με το σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.5 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.


Βιβλιοθηκονόμος: Χατζηζήση Ελένη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας & Fax: 24920-29217
Email: libtirnavos@tirnavos.grA+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ