Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
x

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Για την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και τα αντιφατικά φαινόμενα, γράφει ο γνωστός πανεπιστημιακός.

Γράφει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Λόης Λαμπριανίδης:


"Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη δυναμική με σημαντικό ιστορικό παρελθόν, αξιόλογο παρόν και ιδιαίτερες δυνατότητες. Είναι η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της χώρας σύμφωνα με όλους τους βασικούς κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες. Όμως, από τις αρχές της ’90 η πόλη εμφάνισε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και διεύρυνε το αναπτυξιακό της χάσμα με την Αθήνα. Είναι μια περίοδος όπου συμβαίνουν, μεταξύ άλλων, ταυτόχρονα δυο καταρχήν αντιφατικά φαινόμενα: από τη μια η φυγή επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και από την άλλη η έλευση μεταναστών από τα Βαλκάνια.

Η Θεσσαλονίκη, λόγω της γεωγραφικής της γειτνίασης με τα Βαλκάνια, βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνών εξελίξεων όμως δεν κατάφερε να αδράξει τις ευκαιρίες και τελικά ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο φαίνεται σταδιακά να συρρικνώνεται. Εξάλλου, είναι μια περίοδος στροφής στις υπηρεσίες, έντονης συγκεντροποίησης στην οικονομία που εκτός των άλλων διευκολύνεται και από την άνθιση του χρηματιστηρίου και τις αποκρατικοποιήσεις, τάσεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον κυρίαρχο ρόλο της Αθήνας.

Η Θεσσαλονίκη, όπως κάθε πόλη, έχει ιστορικές καμπές, περιόδους όπου οι πνευματικές και άλλες δυνάμεις της είναι λιγότερο δημιουργικές. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο αναπόφευκτο, αυτό που συνιστά πρόβλημα είναι η αδυναμία προώθησης μιας στρατηγικής διεξόδου από την κρίση. Για να εισέλθει η πόλη σε τροχιά ανάπτυξης χρειάζεται να σχεδιαστεί μια στρατηγική για την ανάπτυξη της, η οποία να υιοθετηθεί από την κοινωνία και, στη συνέχεια να υπηρετηθεί με συνέπεια, δεν αρκούν τα μυθοποιημένα «μεγάλα έργα».

Προέχει η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της πόλης με σκοπό τη διεύρυνση του ρόλου της στο εθνικό και διεθνές αστικό σύστημα. Θα πρέπει να δομήσει πλεονεκτήματα ώστε να γίνει ελκτική σε επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε περιφερειακά γραφεία πολυεθνικών καθώς και σε ανθρώπους που καταλαμβάνουν τις υψηλές θέσεις στην αγορά εργασίας (τα «ταλέντα»), αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και το ότι αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Ο νέος ρόλος της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να προκύψει αυτομάτως, απαιτεί σχεδιασμό και η έλλειψη του δεν αποτελεί αίτιο, αλλά μάλλον αποτέλεσμα. Το πραγματικό αίτιο είναι η έλλειψη μιας ισχυρής συμμαχίας των κοινωνικών-οικονομικών-πολιτικών και πνευματικών της δυνάμεων που θα είναι σε θέση να συντονίσει τη διαμόρφωση ενός Στρατηγικού Σχεδίου και να εγγυηθεί την υλοποίησή του διασφαλίζοντας τη διευρυμένη αποδοχή και συναίνεση των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών".


A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ