Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN

Σκοπός της συμφωνίας που υπεγράφη σήμερα σε σχετική εκδήλωση είναι η κοινωνική προσφορά και η επιστημονική μελέτη για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους.

Η κοινωνική προσφορά και η επιστημονική μελέτη με σκοπό τη συνδρομή των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας, είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται η συμφωνία που υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Όπως επισημάνθηκε τόσο από τον Πρύτανη, καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη, όσο και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Σταύρο Τσιφλίκη, σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου εκπαιδευτικής, επιστημονικής, και ερευνητικής συνεργασίας, αλλά και κοινής συνεισφοράς στη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η δημιουργία ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, με στόχο την ενίσχυση και εξέλιξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ΑμεΑ, καθώς και της κοινωνικοποίησής τους.

Η αρχική διάρκεια ισχύος του μνημονίου συνεργασίας θα είναι τριετής και η διαχείρισή του θα αποτελεί ευθύνη τόσο του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Το συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών για την επιτυχή υλοποίηση του μνημονίου συνεργασίας αναλαμβάνει το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ειδικότερα η εκπρόσωπος του Τμήματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Λευκοθέα Καρτασίδου.

Όπως προβλέπεται στο μνημόνιο, μεταξύ άλλων, τα δύο μέρη συμφωνούν να συμβάλλουν διά των κοινών τους ενεργειών τους στην ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης κοινών δράσεων, αλλά και σε συντονισμένες ενέργειες δικτύωσης και προβολής των δράσεων αυτών με δίκτυα και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. Επίσης, θα προχωρήσουν σε ενέργειες για τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, στη συνεργασία του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος με το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, αλλά και στη διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ