Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
x

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

Ο Οργανισμός Enterprise Greece και ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας για την ενίσχυση εξαγωγών του ελληνικού οίνου.

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Οργανισμός Enterprise Greece και ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου με στόχο τον κοινό σχεδιασμό δράσεων, στο πλαίσιο μιας ενιαίας εξαγωγικής πολιτικής, που θα λαμβάνει υπόψη και την εθνική στρατηγική στον τομέα του οίνου.

Η Συνεργασία θα βασίζεται στα εξής τρία κύρια σημεία:

Θα έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία εικόνας αξίας για τον ελληνικό οίνο στις διεθνείς αγορές
Θα προβάλλει το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού κρασιού λόγω των γηγενών ποικιλιών και των ξεχωριστών terroirs της Ελλάδας
Στην αυθεντικότητα του ελληνικού οίνου, που το διαφοροποιεί σε διεθνές επίπεδο

Οι δύο Οργανισμοί αναγνωρίζοντας ότι α) οι εξαγωγές, ειδικά προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, β) ο κλάδος του ελληνικού κρασιού αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της, γ) το κρασί αποτελεί ένα από τα κύρια προϊόντα-πρεσβευτές της Ελλάδας, δ) η αύξηση της αναγνωρισιμότητας ενός προϊόντος πρωτογενούς παραγωγής με ένδειξη προέλευσης από την Ελλάδα βοηθάει στην περαιτέρω καθιέρωση του brand name «Ελλάδα», και ε) είναι αναγκαία η χάραξη ενιαίας εξαγωγικής στρατηγικής και ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβολής για τον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας, συμφώνησαν να:

υλοποιούν συντονισμένες ενέργειες για την εφαρμογή ενιαίας εξαγωγικής πολιτικής για την προβολή και την προώθηση του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό.
συστήσουν ομάδα εργασίας η οποία, υπό τις κατευθύνσεις του Οργάνου Διαχείρισης της Εθνικής Οινικής Οντότητας, θα προτείνει ετήσιο πρόγραμμα προβολής.
εντείνουν την προσπάθεια ενημέρωσης όλων των οινοποιείων για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και να τα ενθαρρύνουν να συμμετέχουν.
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση των ενεργειών προβολής στο εξωτερικό.

«Ο κλάδος του οίνου είναι πολύ δυναμικός  και για αυτό άλλωστε βρίσκεται στις προτεραιότητες του Οργανισμού Enterprise Greece. Στόχος τoυ Συμφώνου Συνεργασίας είναι η από κοινού κατάρτιση ενός στρατηγικού πλάνου δράσεων, που όχι μόνο θα καταστήσει ευρέως γνωστό ότι η Ελλάδα παράγει ποιοτικό κρασί, αλλά και θα μετουσιώσει τις όποιες δράσεις προβολής και προώθησης υλοποιήσουμε σε αύξηση εξαγωγών σε υπάρχουσες αγορές και άνοιγμα νέων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Οργανισμού Enterprise Greece, κος Χρήστος Στάικος, μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας.

«Tο ελληνικό κρασί, αυτό το διαμάντι του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής οικονομίας δίνει το παρόν στην προσπάθεια της εξωστρέφειας και της ανάδειξης του πλούτου και του δυναμισμού της Χώρας μας. Σε αυτή την προσπάθεια της ελληνικής οινοποιίας, η Enterprise Greece στέκεται αρωγός. Το υπογραφέν σήμερα Μνημόνιο συνεργασίας σφραγίζει μια σχέση εμπιστοσύνης και θα μάς πάει ακόμα μακρύτερα», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, κος Γιώργος Σκούρας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ