Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
x

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΛΛΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ;

Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τον μηχανισμό ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - Ποια το οφέλη των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν σε αυτόν.

του Σταύρου Κουμεντάκη

Η πανδημία που ενέσκηψε στη χώρα μας από τον προηγούμενο Μάρτιο είχε δραματικές συνέπειες (και) στον χώρο της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις, στη συντριπτική τους πλειονότητα, επλήγησαν εντονότατα. Αντίστοιχα και οι θέσεις εργασίας. Ο δρόμος για την ανάκαμψη: μακρύς. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων τελεί εν κινδύνω. Αντίστοιχα και οι θέσεις εργασίας. Υιοθετήθηκε ήδη, νομοθετικά, το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Πόσο αποτελεσματικό, άραγε, αναμένεται να αποδειχθεί;

Ερώτημα 1ο: Τι είναι ο μηχανισμός ενίσχυσης (:πρόγραμμα) ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;
Είναι μια μορφή ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο. Απώτερος στόχος του η διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα

Ερώτημα 2ο: Ποια η διάρκεια του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;
Η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος εκτείνεται από 15.6.20 έως 15.10.20.

Ερώτημα 3ο: Ποιες επιχειρήσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;
Οι επιχειρήσεις εκείνες που είδαν μείωση, κατά 20% τουλάχιστον, του κύκλου εργασιών τους σε σύγκριση με συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα του προηγουμένου έτους.

Ερώτημα 4ο: Ποιους εργαζόμενους αφορά;
Εκείνους που έχουν εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης κατά την 30.5.20.

Ερώτημα 5ο: Ποια τα οφέλη των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ:
Δικαιούνται να προβαίνουν στη μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% και να καταβάλλουν αντίστοιχα μειωμένο μισθό στους εργαζομένους τους.

Ερώτημα 6ο: Ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ:
Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις/εργοδότες υποχρεούνται: (α) να μην καταγγείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που θα εντάξουν σ’ αυτό και να διατηρήσουν τους ονομαστικούς τους μισθούς, και (β) να καταβάλλουν το σύνολο (και όχι τμήμα) των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον (αρχικό) ονομαστικό τους μισθό, στο επίδομα άδειας και στο δώρο Χριστουγέννων.

Ερώτημα 7ο: Ποια η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος;
Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων/εργοδοτών που θα ενταχθούν στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί στο 60% των απωλειών τους (μισθός, επίδομα άδειας, Δώρο Χριστουγέννων).

Ερώτημα 8ο: Κάποιες επιχειρήσεις ευνοούνται περισσότερο; Σε ποιους τομείς;
Πράγματι! Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αερομεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων (και συναφείς αυτών) καθώς και σε επιχειρήσεις που συνδέονται στενά με αυτές.

Ερώτημα 9ο: Θα πρέπει να αναμένουμε διευκρινίσεις;
Αναμένονται εκτελεστικές υπουργικές αποφάσεις. Δυστυχώς αργούν...

Ερώτημα 10ο: Η κατάργηση της ρύθμισης για το Προσωπικό Ασφαλούς Λειτουργίας.
Το μέτρο του Προσωπικού Ασφαλούς Λειτουργίας μας είχε απασχολήσει σε σειρά άρθρων μας [ενδεικτικά: Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης (:Το Παρελθόν, Το Παρόν Και Το Μέλλον…)]. Το συγκεκριμένο μέτρο καταργείται από 15.6.2020. Αντικαθίσταται από τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Πόσο αποτελεσματική, άραγε, μπορεί να αποδειχθεί η συγκεκριμένη αντικατάσταση;


Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος: Για ποιον λόγο, υπό τις παρούσες συνθήκες, να μην επιλέξει κάποια πληττόμενη επιχείρηση το μέτρο της Μερικής Απασχόλησης ή, ακόμα και μονομερώς, το μέτρο της Εκ Περιτροπής Εργασίας; Στις συγκεκριμένες ευέλικτες μορφές απασχόλησης η επιχείρηση καταβάλλει όχι μόνον μειωμένο μισθό (αντίστοιχο με τη μειωμένη απασχόληση) αλλά και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, υποχρεούνται να καταβάλουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους που αντιστοιχούν στον (συνολικό) ονομαστικό τους μισθό. Η πλάστιγγα δεν γέρνει υπέρ του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ...

Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner
Koumentakis and Associates Law Firm


Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ