Τρίτη 14 Ιουλίου 2020
x

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Θα παρουσιαστούν εισηγήσεις πανεπιστημιακών καθηγητών, ειδικών ερευνητών, εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας συνδιοργανώνουν Συνέδριο με τίτλο «Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση: Εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις» στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2019 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη).

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα αναπτύξει τέσσερις θεματικούς άξονες:
    
1) Αξιολόγηση του προηγούμενου επιπέδου γνώσεων μαθητών και μαθητριών που προέρχονται από τρίτες χώρες.
    
2) Διαπολιτισμική εκπαίδευση και ανοιχτή κοινωνία.
    
3) Διαπολιτισμική εκπαίδευση και ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
   
4) Βέλτιστες πρακτικές για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Θα παρουσιαστούν εισηγήσεις πανεπιστημιακών καθηγητών, ειδικών ερευνητών, εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εκπροσώπων ΜΚΟ που υλοποιούν προγράμματα συναφή με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου, θα διεξαχθούν επιμορφωτικά εργαστήρια (workshops) για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλα συναφή ζητήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν – απαραίτητη η προεγγραφή στον σύνδεσμο https://forms.gle/wPS7BZdtBJ3SEKYy7.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ