Κυριακή 5 Απριλίου 2020
x

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το αντικείμενο της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη αφορά στις δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας της αιγοπροβατοτροφίας

Συνάντηση με συνέδριο και σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος iSAGE (Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe – Καινοτομία για Βιώσιμη Ανάπτυξη της ΑιγοΠροβατοτροφίας στην Ευρώπη) διοργανώνεται στις 13-15 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Palace Hotel.

Στο πρόγραμμα μετέχουν επιστημονικές ομάδες, επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ινστιτούτα και φορείς από 5 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία και Τουρκία) με γενικό συντονιστή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής. Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη αφορά στις δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας αγροδιατροφής της αιγοπροβατοτροφίας (κτηνοτρόφους, ερευνητές, νέους επιστήμονες, μεταποιητές, εκπροσώπους φορέων).

Πληροφορίες: Καθηγητής Γεώργιος Αρσένος, συντονιστής του προγράμματος iSAGE, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., τηλ.: 2310 999988, 6937304700.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ