Σάββατο 28 Μαρτίου 2020
x

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΤΡΙΠΛΑΣΙΕΣ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Συνολικά 10.843 αναφορές το 2018. Αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με το 2010, όταν, στην έναρξη της οικονομικής κρίσης, οι αναφορές ανέρχονταν σε 3.69

Συνολικά 10.843 αναφορές δέχθηκε το 2018 ο Συνήγορος του Καταναλωτή, από τις οποίες οι 826 είναι υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδος, που λειτουργεί ως αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή και διευκολύνει τη φιλική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός αυτός είναι τριπλάσιος σε σχέση με το 2010, όταν, στην έναρξη της οικονομικής κρίσης, οι αναφορές ανέρχονταν σε 3.697.

Στο διάστημα αυτό ο Συνήγορος του Καταναλωτή πέτυχε την επίλυση του 83% των καταναλωτικών διαφορών, εξωδικαστικά σε μέσο χρόνο κάτω των τριών μηνών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις σε τομείς όπου διαπιστώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα και σημειώθηκαν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως ο τομέας της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

«Σε μία δύσκολη εποχή έντονης αμφισβήτησης των θεσμών, οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν την αξιοπιστία της Αρχής και την ενδυνάμωσή της στη συνείδηση τόσο των καταναλωτών, όσο και των προμηθευτών, ως χρήσιμου και κυρίως αποτελεσματικού φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών» σημειώνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Όπως τονίζει, με αφορμή και τη 15η Μαρτίου που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρα εορτασμού των καταναλωτών, παρά την έλλειψη σε προσωπικό, θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη για την υπεράσπιση και προώθηση των δίκαιων αιτημάτων των καταναλωτών, «συμβάλλοντας όχι μόνο στην αποκατάσταση του δικαίου, αλλά και στην εδραίωση του σεβασμού των δικαιωμάτων τους».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ