Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022
x

SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Προβληματισμός στις εταιρείες από τη δυνατότητα των καταναλωτών να προχωρούν ανά πάσα στιγμή σε καταγγελία της σύμβασής τους και αλλαγή προμηθευτή.

Επιστολή-κραυγή αγωνίας προς την κυβέρνηση με αποδέκτες τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη έστειλαν την περασμένη εβδομάδα ο ΕΣΑΗ (Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών) και ο ΕΣΠΕΝ (Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας), υπογραμμίζοντας ότι «επικρατούν εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες στην αγορά ενέργειας» και ζητώντας «να ληφθούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν στο μέτρο του δυνατού προβλήματα που έχουν ανακύψει».

Η επιστολή περιλαμβάνει προτάσεις των δύο συνδέσμων για τέσσερα επιμέρους ζητήματα, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο θέμα των ληξιπρόθεσμων χρεών: η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών και η αύξηση των επισφαλειών έχει καταστεί πλέον απολύτως κρίσιμο πρόβλημα για τον κλάδο, απειλώντας άμεσα τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την προμήθεια ενέργειας αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

ΕΣΠΕΝ και ΕΣΑΗ ζητούν την επικαιροποίηση των άρθρων 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφορικά με το πλαίσιο της αλλαγής Προμηθευτή κατά τρόπο που θα ευθυγραμμίζεται με τη σχετική απόφαση του ΣτΕ. «Έχοντας επιστρέψει στις αρχικές προβλέψεις του ΚΠΗΕ – ο οποιος καταρτίστηκε προ δεκαετίας βάσει ενός τελείως διαφορετικού περιβάλλοντος στην αγορά προμήθειας– οι πελάτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβούν ανά πάσα στιγμή σε καταγγελία της σύμβασής τους και σε αλλαγή προμηθευτή, δίχως να απαιτείται να μεριμνήσουν για την κάλυψη ή τον διακανονισμό των οικονομικών τους υποχρεώσεων», τονίζει η επιστολή.

Μάλιστα η εν λόγω δυνατότητα των καταναλωτών ενισχύθηκε περαιτέρω με το άρθρο 138 του πρόσφατου νόμου 4951/2022, τονίζει η επιστολή. Παράλληλα οι προμηθευτές έχουν απωλέσει τη δυνατότητα διεκδίκησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των εν λόγω (τέως) πελατών τους, μέσω της υποβολής εντολής απενεργοποίησης παροχής.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το συγκεκριμένο πλαίσιο – ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες – ευνοεί τους κακοπληρωτές, ενισχύει τον ενεργειακό «τουρισμό» και αφήνει τους προμηθευτές ενέργειας απολύτως εκτεθειμένους, τονίζουν ΕΣΑΗ και ΕΣΠΕΝ.

Προκαταβολή επιδότησης του ΤΕΜ

Το δεύτερο θέμα που θίγει η επιστολή αφορά στην καταβολή των προκαταβολών στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους τελικούς καταναλωτές. Η σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ευχέρεια του υπουργού ενέργειας ο οποίος μπορεί να εκδίδει υπουργική απόφαση.

«Στο σημείο που έχουμε φτάσει, οι Σύνδεσμοί μας πιστεύουν ότι απαιτείται η προκαταβολή να είναι ίση με τουλάχιστον το 75% του εκτιμώμενου ποσού επιδοτήσεων του ΤΕΜ και να καταβάλλεται μέχρι την πέμπτη ημέρα του μήνα που αφορούν οι επιδοτήσεις. Για παράδειγμα, μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί σε κάθε προμηθευτή τουλάχιστον το 75% του εκτιμώμενου ποσού των επιδοτήσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο. Εφόσον το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν είναι εφικτό να τηρηθεί για τον τρέχοντα μήνα, το 75% του εκτιμώμενου ποσού των επιδοτήσεων για τον μήνα Αύγουστο προτείνουμε να καταβληθεί έως τις 16 Αυγούστου. Το υπόλοιπο -κατ’ ανώτερο- 25% θα μπορεί να εξοφλείται απολογιστικά στη βάση των πραγματικών δεδομένων επί των τιμολογήσεων, που παρέχουν οι προμηθευτές στον ΔΑΠΕΕΠ και στους λοιπούς εποπτικούς φορείς», αναφέρει η επιστολή.

Όπως υπογραμμίζουν ΕΣΑΗ και ΕΣΠΕΝ  [είναι αναγκαίο η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης να γίνει άμεσα ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των εταιριών ακόμα και τον μήνα Αύγουστο, μήνας κατά τον οποίο βλέπουμε να διατηρούνται υψηλές τιμές στην διεθνή αγορά ΦΑ επηρεάζοντας προφανώς την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ].

Παροχή κρατικών εγγυήσεων

Το τρίτο θέμα που θίγει η επιστολή αφορά στην παροχή κρατικών εγγυήσεων προς τις εταιρείες προμήθειας προκειμένου αυτές να εξασφαλίσουν πιστωτικές γραμμές. «Η εκτόξευση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού έχει υποχρεώσει τις εταιρείες προμήθειας να πολλαπλασιάσουν τα ποσά των εγγυήσεων που καταθέτουν στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον ΑΔΜΗΕ» τονίζουν ΕΣΑΗ και ΕΣΠΕΝ επισημαίνοντας ότι το προσωρινό πλαίσιο της κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις της Ε.Ε. επιτρέπει την άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής από την ελληνική κυβέρνηση. Επιπλέον σημειώνεται ότι η διαθεσιμότητα δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στη δεδομένη συγκυρία.

Διακονισμοί για τις χρεώσεις των διαχειριστών

Τέλος το τέταρτο θέμα που θίγει η επιστολή αφορά στη δυνατότητα διακανονισμού της καταβολής των ρυθμιζόμενων χρεώσεων στους διαχειριστές. Όπως αναφέρει η επιστολή ήδη η ΡΑΕ από τις 22 Φεβρουαρίου με επιστολή της έχει μεριμνήσει για τη λήψη στοιχείων από τους προμηθευτές που αποδεικνύουν την αλματώδη αύξηση τόσο των διακανονισμών όσο και των ληξιπρόθεσμων οφειλών από καταναλωτές που αποχωρούν.

«Συνεπώς κατ’ ελάχιστον και ως πρώτο μέτρο αναγνώρισης της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης των προμηθευτών θα μπορούσαν να νομοθετηθούν μέτρα, αντίστοιχα με εκείνα που εφαρμόστηκαν για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ενέργειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να επιτρέπουν αφενός ποσοστό πληρωμής προς τους Διαχειριστές αντίστοιχο αυτού που καταβάλουν οι καταναλωτές στον κάθε προμηθευτή και αφετέρου διάρκεια αποπληρωμής αντίστοιχη της διάρκειας των διακανονισμών που ο κάθε προμηθευτής προσφέρει προς τους καταναλωτές του», προτείνουν οι δύο σύνδεσμοι.

Πηγή: Capital
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ