Κυριακή 31 Μαΐου 2020
x

ΣΤΑ 13,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΣΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

Κατά 19,2% σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΒΑ).

Στα 13,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο του 2019 καταγράφοντας πτώση 16,2% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 14,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 64,7 εκατ. ευρώ.

Κατά 19,2% σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΒΑ) εξαιρουμένων των προβλέψεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία θα διανείμει προμέρισμα χρήσης 2019 ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή τον Αύγουστο μαζί με το εναπομείναν μέρισμα του 2018. Το εναπομείναν μέρισμα χρήσης 2018 ύψους 0,028 ευρώ θα υποβληθεί για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ