Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019
x

ΣΤΑ 2,7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΦΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Υπάρχει μείωση των συνολικών ληξιπρόθεσμων Γενικής Κυβέρνησης από τα 2,018 δισ. ευρώ τον Ιούνιο σε 1,934 δισ. τον Ιούλιο με πληρωμές 72,3 εκατ. ευρώ.

Στα 2,727 δισ. ευρώ ανέρχεται το ποσό των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με τις ενισχύσεις πιστώσεων - επιχορηγήσεις και πληρωμές ληξιπρόθεσμων.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία υπάρχει μείωση των συνολικών ληξιπρόθεσμων Γενικής Κυβέρνησης από τα 2,018 δισ. ευρώ τον Ιούνιο σε 1,934 δισ. τον Ιούλιο με πληρωμές 72,3 εκατ. ευρώ.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 84 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 790 εκατ. από 706 εκατ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα καταβλήθηκε το ποσό των 286,6 εκατ. ευρώ για πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, για εκκρεμείς επιστροφές φόρων καθώς και για την καταβολή εκκρεμών συντάξεων.

Αναλυτικότερα για την καταβολή εκκρεμών συντάξεων διατέθηκε το ποσό των 67,8 εκατ. ευρώ.

Για αποπληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών φορέων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα καταβλήθηκαν 72,3 εκατ. ευρώ, ενώ για εκκρεμείς επιστροφές φόρων καταβλήθηκε το ποσό των 146,5 εκατ. ευρώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ