Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020
x

ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Ο δήμος ανακοινώνει την αδυναμία συλλογής και διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και παρακαλεί τους πολίτες να μην τα εναποθέτουν σε δημόσιους χώρους

Αδυναμία συλλογής και διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων δηλώνει η διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θερμαϊκού, καθώς δεν υπάρχει χώρος διάθεσης των ογκωδών και μηχανήματα συλλογής τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο δήμος τονίζει ότι βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας, άρθρο 5, παρ. 3., «δεν υποχρεούται στην αποκομιδή οποιονδήποτε στερεών αποβλήτων του άρθρου 3, όταν αυτά παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να μην είναι σε θέση με τις υπάρχουσες δυνατότητές του να ανταποκριθεί στις εργασίες αποκομιδής ή διάθεσης ή όταν αυτά παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους....που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους» και ότι λόγω εκλογικής περιόδου και ενόψει της ανάληψης από τη νέα διοίκηση, δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες σύναψης νέων συμβάσεων διαχείρισης ογκωδών, ενώ οι ήδη υπάρχουσες έχουν εξαντληθεί.

Για τον λόγο αυτό ο δήμος Θερμαϊκού παρακαλεί τους πολίτες να μην εναποθέτουν ογκώδη απορρίμματα, μεταξύ αυτών και υπολείμματα κλαδεμάτων και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων σε κοινόχρηστους χώρους - κάτι που ούτως ή άλλως απαγορεύεται - καθώς και να φροντίζουν οι ίδιοι για την απομάκρυνση και σωστή διαχείριση αυτών

«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ευταξία, η καθαριότητα και η ποιότητα ζωής είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας» επισημαίνει ο δήμος και εξηγεί πως υπάρχουν εταιρείες στις οποίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται με δική τους ευθύνη και κόστος προκειμένου να απομακρύνουν τα εν λόγω απόβλητά τους.

«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται πως «η συλλογή και διάθεση αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού συνεχίζεται κανονικά».

Για νεότερες εξελίξεις από πλευράς δήμου, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, καταλήγει.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ