Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020
x

ΣΤΑΜΚΟΣ: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Άρθρο του Νεοκλή Στάμκου για τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των Μικροπιστώσεων και ο ρόλος του ΚΕΠΑ μέσω του «microSTARS».

Άρθρο του Νεοκλή Στάμκου*

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ως απόρροια της χρηματοοικονομικής κρίσης, όλο και περισσότερες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις(ΜμΕ) αποζητούν βοήθεια για να επιβιώσουν εν μέσω της παρατεταμένης ύφεσης, ενώ όλο και περισσότεροι άνεργοι θεωρούν την αυτοαπασχόληση «επιχειρηματικότητα εξ ανάγκης», ως στρατηγική διέξοδο απασχόλησης.

Η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε οργανισμούς και φορείς που προάγουν και υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, να βρουν τρόπους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, αναπτύσσοντας προγράμματα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων. Είναι εμφανή η αύξηση των ενεργών θερμοκοιτίδων, των συλλόγων ή ομάδων που διοργανώνουν εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, ή ακόμη και ιδιωτικών πρωτοβουλιών στο τομέα της χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων.

Παρά το γεγονός ότι, η πλειοψηφία των νεοφυών επιχειρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την καινοτομία, εντούτοις σημαντικό ποσοστό ανέργων οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά και υφιστάμενων επιχειρηματιών, αδυνατούν να λάβουν επαρκή ενημέρωση και καθοδήγηση σε ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησής τους, αξιοποίησης της επιχειρηματικής τους ιδέας, καθώς και χρηματοδότησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, προκειμένου οι επιχειρήσεις τους να καταστούν ανταγωνιστικές.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), υλοποιεί το Έργο «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της διασυνοριακής περιοχής - Invest in people of the cross-border area» με ακρωνύμιο «microSTARS» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013». Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών του Προγράμματος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός του πιλοτικού αυτού έργου, είναι να υποστηρίξει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και να διευκολύνει την ίδρυση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων (start ups), μέσω των δύο Πιλοτικών Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης που έχουν δημιουργηθεί στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες, όπως:

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη όπου ο ωφελούμενος μπορεί να λάβει καθοδήγηση για τη διάγνωση των Επιχειρηματικών του Αναγκών, καθώς και για τη διαμόρφωση Πλάνου Δράσεων σε μία σειρά επιχειρηματικών ζητημάτων όπως Marketing, Εξαγωγές,  Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων, Χρηματοδότηση, κ.α.

Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο σε επίπεδο ομαδικών συναντήσεων / workshops, όσο και σε επίπεδο διαδικτύου, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning του προγράμματος microSTARS, η οποία έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.  H online πλατφόρμα περιλαμβάνει μια σειρά επιχειρηματικών ζητημάτων διοίκησης, οργάνωσης, marketing, επιχειρησιακών λειτουργιών της επιχείρησης.

Δυνατότητα χορήγησης μικροδανείων σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας (μέλος του Δικτύου Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας SES-Net)

Ήδη από τις αρχές περίπου του έτους που ξεκίνησε η εφαρμογή του έργου μέχρι και σήμερα, έχουν ενημερωθεί περί τα 450 άτομα, ενώ 126 άτομα έχουν λάβει τις υπηρεσίες του έργου, συμμετέχοντας στα microSTARS Workshops, e-Learning Academy, και microSTARS Counseling Sessions που διοργανώθηκαν ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες εκταμιεύσεις μικροδανείων, σε όσους έχουν αιτηθεί και έχουν αξιολογηθεί θετικά.

Παράλληλα, το ΚΕΠΑ ως εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα (εταίροι του ΚΕΠΑ είναι οι φορείς ΣΒΒΕ & ΣΕΒΕ), στην προσπάθειά του να συμβάλει ακόμη περισσότερο στο έλλειμμα ενημέρωσης για την χρήση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έχει αναπτύξει αρκετές δράσεις, συνέργειες, και πρωτοβουλίες για την προώθηση του θεσμού των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα o οποίος βρίσκεται σε αδράνεια.

Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μικροπιστώσεων (European Microfinance Day), στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται για 2η συνεχή χρονιά από τα πανευρωπαϊκά δίκτυα φορέων μικροπίστωσης Εuropean Microfinance Network (ΕΜΝ) και το Microfiance Centre (μέλος του δευτέρου είναι το ΚΕΠΑ), καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις Μικροχρηματοδοτήσεις, ως εργαλεία τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μέρος της καμπάνιας αποτελεί και η εκδήλωση «Νέες Επιχειρηματικές ευκαιρίες με οδηγό τις Μικροπιστώσεις» που διοργανώνεται από το ΚΕΠΑ και το Δήμο Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με ομιλητές διακεκριμένους εκπροσώπους της ΕΕ, της Πολιτείας και επιχειρηματικών φορέων από τη Θεσσαλονίκη και την Ευρώπη.

Σε μία οικονομία που είναι επιτακτική η ανάγκη για βιώσιμες επενδύσεις και επιχειρηματικά εγχειρήματα από τους νέους ανθρώπους ο ιδιωτικός τομέας καλείται να δώσει ισχυρό στίγμα στήριξης και χρηματοδότησής τους με συγκεκριμένες δράσεις και πράξεις. Το ΚΕΠΑ μέσω του έργου «microSTARS» δείχνει το δρόμο.

*Ο Νεοκλής Στάμκος είναι στέλεχος Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)/Project Manager του έργου «microSTARS»
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ