Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020
x

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ με το οποίο επανακαθορίζεται το υφιστάμενο καθεστώς Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας.

Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ με το οποίο επανακαθορίζεται το υφιστάμενο καθεστώς Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας.

Με τις νέες ρυθμίσεις μεταξύ άλλων:

- Προβλέπεται ένα ενιαίο εθνικό σύστημα παροχής υπηρεσιών για την προστασία και ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας.

- Ορίζονται ως φορείς παροχής των υπηρεσιών ο ΕΛΓΑ, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, οι Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί και τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας και η Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ).

- Επανακαθορίζονται οι σκοποί λειτουργίας του ΕΛΓΑ και σε αυτούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Η ασφάλιση της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής, η πρόσθετη και προαιρετική ασφάλιση αγροτών για κάλυψη μεγαλύτερου ποσοστού ζημιάς καλλιεργειών ή κινδύνων, η συμμετοχή του σε προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της οικονομίας, ενώ αίρεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης εκ μέρους του ΕΛΓΑ, σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων χαμηλού εισοδήματος τα οποία φοιτούν σε σχολές (ΑΕΙ)ΤΕΙ) με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το γεωργικό τομέα.

- Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την επκαρπία αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας. Επίσης ασφαλίζεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά, από τους οριζόμενους κινδύνους και παθήσεις, το σύνολο της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής.

- Επαναπροσδιορίζονται οι ασφαλισμένοι από τον ΕΛΓΑ φυσικοί κίνδυνοι παθήσεις και ασθένειες που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή.

- Ορίζεται ότι στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ καλύπτονται οι άμεσες ζημιές.

- Το ανώτατο όριο αποζημίωσης που μπορεί ο ΕΛΓΑ να καταβάλει στους δικαιούχους δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο τις 70.000 ευρώ.

- Επανακαθορίζονται οι πόροι λειτουργίας του ΕΛΓΑ.

- Προβλέπεται ασφαλιστική ενημερότητα προκειμένου να αποδειχθεί η καταβολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραγωγού.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ