Σάββατο 15 Αυγούστου 2020
x

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ-ΔΡΑΣΙΣ»

Ύστερα από 8 μήνες λειτουργίας του προγράμματος η δράση, που αφορά παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες και Έλληνες, συνεχίζεται.

Γνώση, μάθηση, επαφή, δημιουργία, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, αποδοχή, διά-δρασις ανάμεσα σε παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες και Έλληνες, είναι ο στόχος του Προγράμματος «Διά-Δρασις». Παιδιά όλων των ηλικιών παρακολούθησαν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και συμμετείχαν σε δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, αλλά και την ομαλή ένταξή τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από 8 μήνες λειτουργίας του προγράμματος ΔΙΑ-δρασις το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, η δράση συνεχίζεται. Το «Διά-Δρασις» -που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤA, ως επικεφαλής εταίρος, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τη Χ.Α.Ν.Θ. και το SolidarityNow- συνεχίζεται με τη 2η φάση χρηματοδότησης του Open Society Foundations (FOSI).

Ο ρόλος της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο πρόγραμμα Διά-δρασις είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων, καθώς και η εποπτεία αυτών. Είναι υπεύθυνη για την επικοινωνιακή στρατηγική και προβολή του Έργου. Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ βρίσκεται σε συνεχή  επικοινωνία με το FOSI όσον αφορά την πρόοδο υλοποίησης του Έργου και τα ποσοστά απορρόφησης του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Διά-Δρασις»

Η Χ.Α.Ν.Θ. έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του πρωινού και απογευματινού κύκλου του προγράμματος «Διά-Δρασις»: Παιδικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του πρωινού κύκλου επιδιώκει την ανάπτυξη συναισθηματικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων τόσο στην πρώτη γλώσσα των παιδιών όσο και στην ελληνική και απευθύνεται σε προσφυγόπουλα ηλικίας 2-4 ετών. Στον απογευματινό κύκλο λειτουργίας, ο οποίος είναι ανοιχτός σε οικογένειες τόσο προσφύγων όσο και τοπικής κοινωνίας, περιλαμβάνει το πρόγραμμα διαπολιτισμικών δράσεων προσφέρει οργανωμένα δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών και ποικίλες εκδηλώσεις για παιδιά και γονείς.

Το δεύτερο σκέλος της δράσης πραγματοποιείται από το SolidarityNow, στο Διαπολιτισμικό Σχολείο Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και απευθύνεται σε παιδιά και νέους ηλικίας 6 έως 18 ετών. Η ενισχυτική διδασκαλία των νεαρών προσφυγόπουλων υποστηρίζεται από το SolidarityNow και περιλαμβάνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή δύο δασκάλων, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, κατά τις απογευματινές ώρες (από τις 15:30 έως 19:00).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ