Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022
x

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CESME

Στη Θεσσαλονίκη, από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου “Cesme - Circular Economy for SMEs”

Την τελική συνάντηση των εταίρων του έργου “Cesme - Circular Economy for SMEs” φιλοξένησε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.” σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι και των εννέα φορέων από έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν το εταιρικό σχήμα του έργου CESME. (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Βόρειας Δανίας,  Μητροπολιτικός Δήμος Μπολόνια  Ιταλίας, ERVET SpA - Αναπτυξιακή Εταιρεία της Εμίλια Ρομάνια Ιταλίας, Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας  Ostrobothnia της Φινλανδίας, “JPYP Business Service” στη Φινλανδία, Σύνδεσμος Ειδικών Περιβάλλοντος των Δήμων της Βουλγαρίας, Κυβέρνηση Ουαλίας).

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επικείμενη ολοκλήρωση του έργου CESME στις 31 Μαρτίου 2020 σε επίπεδο διαχείρισης και σε επίπεδο παραδοτέων και τελικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των εταίρων παρουσίασαν την πορεία υλοποίησης των έξι Σχεδίων Δράσης (ένα για κάθε χώρα) που συνέταξαν κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου (01/04/2016-31/3/2018). Τα σχέδια αφορούν σε συγκεκριμένες δράσεις με στόχο τη διαμόρφωση περιφερειακών εργαλείων πολιτικής για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ως προς την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας και γενικότερα ως προς την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της πράσινης ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο CESME -Circular Economy for SMEs (Small and Medium-Sized Enterprises) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η έννοια της κυκλικής οικονομίας, που αποτελεί βασική παράμετρο της Πράσινης Οικονομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η μετάβαση από μία γραμμική σε μία κυκλική οικονομία, όπου όλες οι εκροές μιας παραγωγικής διαδικασίας επαναχρησιμοποιούνται αποτελώντας εισροές σε μια άλλη παραγωγική διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο: http://www.interregeurope.eu/cesme/
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ