Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020
x

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 317 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 7Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 317 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς Πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ