Τρίτη 14 Ιουλίου 2020
x

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στο υπουργικό συμβούλιο παρουσίασε η υπουργός Παιδείας το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, το οποίο αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την υλοποίηση των εθνικών πολιτικών επιλογών.

Στο υπουργικό συμβούλιο παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η δια βίου μάθηση αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την υλοποίηση των εθνικών πολιτικών επιλογών, δίνοντας προτεραιότητα στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, στην οικονομική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και στη δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζει, κυρίως, το χώρο που βρίσκεται πέρα από τα όρια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα ρυθμίζει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι ρυθμίσεις στοχεύουν: α) στην περιγραφή των δομών και των φορέων που συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη της Δια Βίου μάθησης στην Ελλάδα, β) στον καθορισμό του διοικητικού μοντέλου οργάνωσης της Δια Βίου μάθησης στην Ελλάδα, γ) στη θεσμοθέτηση προτύπων και μέσων για την αποτελεσματική ανάπτυξη της Δια Βίου μάθησης στην Ελλάδα και στην ποιοτική της αναβάθμιση, δ) στη σύνδεση της Δια Βίου μάθησης με την απασχόληση.

Κομβικά σημεία του σχεδίου νόμου αποτελούν: α) Η αλλαγή του διοικητικού μοντέλου οργάνωσης με πέρασμα από ένα συγκεντρωτικό και άκαμπτο σύστημα Δια Βίου μάθησης σε ένα αποκεντρωμένο και ευέλικτο Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα σε όλες τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και β) Η θέσπιση κινήτρων για τη συμμετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητες Δια Βίου μάθησης με βασικότερο τη δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης μέσω της δημιουργίας του Εθνικού Πλαισίου ΠροσόντωνA+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ