Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
x

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΟ

Η περίοδος κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών, στον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ΕΛΒΟ, ορίζεται σε 20 ημέρες.

Στον αέρα βγήκε ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με τη διαδικασία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης για την πώληση της ΕΛΒΟ, που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης το 2014.

Η περίοδος κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες (ως 11.30 στις 04.03.2019).

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα, εκκαθαριστής είναι η EY και τα προς εκποίηση περιουσιακά στοιχεία είναι τα εξής:

1. Ακίνητα:
i. Ένα οικόπεδο έκτασης 190.206,97 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 25 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,
ii. Ένα οικόπεδο έκτασης 76.957 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,
iii. Ένα οικόπεδο έκτασης 5.322 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,

2. Κτιριακές εγκαταστάσεις ευρισκόμενες στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.
3. Εξοπλισμός.
4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας: το σήμα και ο διακριτικός τίτλος "ΕΛΒΟ", και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες ΙΤ και πατέντες που έχει κατοχυρώσει η Εταιρεία.

Όλα τα Περιουσιακά Στοιχεία θα μεταβιβασθούν "όπως είναι και βρίσκονται" και ειδικότερα στην πραγματική και νομική κατάσταση και στον τόπο που θα βρίσκονται κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ρητώς δηλούται ότι τα Περιουσιακά Στοιχεία εκποιούνται με τον εξοπλισμό τον οποίο φέρουν (εάν τέτοιος υφίσταται) και με το σύνολο των διαθέσιμων αρχείων τους (εάν τέτοιο αρχείο υφίσταται) κατά τη στιγμή υπογραφής της Σύμβασης.

Η Προσφορά παραμένει σε ισχύ και δεσμεύει τον Διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Η περίοδος ισχύος της προσφοράς μπορεί να παραταθεί για διάστημα έως και 6 ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης δήλωσης του Εκκαθαριστή προς τον Διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε.

Αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΕΛΒΟ δείχνουν τέσσερις εταιρείες. Είναι αυτές που ανταποκρίθηκαν στην προ διμήνου πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οι δύο έχουν συμμετάσχει στους προηγούμενους διαγωνισμούς: η νοτιοαφρικανική Paramount και η γερμανική Krauss-Maffei Wegmann, που στην πρόσκληση ενδιαφέροντος εμφανίζεται να συμπράττει με τη γαλλική Nexter. Οι δύο νέοι υποψήφιοι αγοραστές είναι η τσεχική Excalibur Army και η Mubadala, που έρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: Τον Μάρτιο «κληρώνει» για την ΕΛΒΟ και τους 316 εργαζόμενους

A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ