Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020
x

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Χιλιάδες ευρώ, λόγω τεκμηρίων και φόρου πολυτελείας, θα πληρώσει Έλληνας που πιάστηκε με πολυτελές τζιπ αλλά με ανενεργή επιχείρηση στη γειτονική χώρα

Τσουχτερό πρόστιμο καλείται να πληρώσει ένας Έλληνας ιδιοκτήτης πολυτελούς οχήματος με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας που έπεσε στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ, η οποία επιχειρεί να κλείσει το... παράθυρο που εκμεταλλεύονται αρκετοί σε ό,τι αφορά οχήματα που ταξινομούνται στη γειτονική χώρα και όχι μόνο, ιδίως από κατοίκους της Βορείου Ελλάδος.

Με την απόφαση που έλαβε πρόσφατα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Αρχής, βασιζόμενη σε εγκύκλιο της φορολογικής αρχής από το 1989, η ΑΑΔΕ στοχεύει στον περιορισμό της καταστρατήγησης της νομοθεσίας, που έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες πολυτελή και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια χωρίς οι κάτοχοί τους να πληρώνουν φόρο πολυτελείας και να διαφεύγουν από τα τεκμήρια.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν το Τελωνείο Καβάλας εντόπισε φορολογούμενο να έχει στην κατοχή του μία Mercedes-ML 400 Cdi με βουλγαρικές πινακίδες.

Κατά τον έλεγχο, στον ιδιοκτήτη του οχήματος επιβλήθηκαν συνολικοί πρόσθετοι φόροι που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και αφορούν τεκμήριο, φόρο εισοδήματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης, πρόστιμο και εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2012 και 2013.

Πιο αναλυτικά, του επεβλήθησαν:

- Σύμφωνα με την υπ’ αριθ /12.06.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το οικ. έτος 2013, κύριος φόρος 4.709,39 ευρώ πλέον προστίμου άρθρου 58 και τόκων άρθρου 53 του ν.4174/2013 ποσού 4.211,14 ευρώ εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 544,33 ευρώ και φόρου τεκμηρίου πολυτελούς διαβίωσης 2.086,00 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 11.550,86 ευρώ.

- Με την υπ’ αριθ /12.06.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το οικ. έτος 2014, κύριος φόρος 4.376,02 ευρώ πλέον προστίμου άρθρου 58 και τόκων άρθρου 53 του ν.4174/2013 ποσού 3.913,04 ευρώ και εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 280,64 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 8.569,70 ευρώ.

- Με την υπ’ αριθ /12.06.2018 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2017, πρόστιμο ποσού 250,00 ευρώ, λόγω μη ανταπόκρισης στο υπ’ αριθ. πρωτ /20.06.2017 αίτημα της φορολογικής αρχής για προσκόμιση στοιχείων και παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα αλλοδαπής επιχείρησης ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), που επισύρει την κύρωση των παρ. 1δ και 2 γ του άρθρου 54 του ίδιου νόμου.

Ο ιδιοκτήτης της Mercedes προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατά των αποτελεσμάτων του ελέγχου, με επιχείρημα ότι διέθετε μονοπρόσωπη επιχείρηση στη Βουλγαρία, καθώς και ότι το όχημα βρισκόταν κατά την επίμαχη περίοδο σε ακινησία στη γειτονική χώρα, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρησή του ήταν αληθής και ενεργή, ενώ προέβαλε τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρχε πρόθεση απόκρυψης του αυτοκινήτου.

Η απόφαση

Εντούτοις, η ΔΕΔ, με την υπ.αριθμ. 1940/14/12/2018 απόφασή της, απέρριψε την προσφυγή και καλεί τον φορολογούμενο να πληρώσει τον φόρο που του καταλογίστηκε με τον έλεγχο. Στα συμπεράσματά της αναφέρει ότι η επιχείρηση δεν είχε καμία δραστηριότητα τα επίμαχα έτη (2012 και 2013), ενώ επισημαίνει ότι δεν προσκομίστηκε έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το όχημα ήταν σε ακινησία.

Όπως χαρακτηριστικά αιτιολογεί η Διεύθυνση, «από τα διαθέσιμα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων είναι διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της προαναφερθείσας αλλοδαπής εταιρείας στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται και το Ε.Ι.Χ., τύπου Mercedes ML 400 CDI, που εντόπισε το Τελωνείο Καβάλας. Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΣ/Γ/ ΕΞ2018ΕΜΠ/30.03.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές της Βουλγαρίας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ν.4170/2013), ενημερώθηκε η ελεγκτική αρχή ότι η βουλγάρικη επιχείρηση ουδεμία δραστηριότητα είχε τα έτη 2012 και 2013. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο της Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. Επιπροσθέτως, ο προσφεύγων ουδέν στοιχείο προσκόμισε για την απόδειξη του ισχυρισμού του ότι το όχημα ήταν σε ακινησία».

Ως εκ τούτου, η φορολογική αρχή έκρινε ότι το τεκμήριο διαβίωσης βαρύνει κανονικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος και έτσι του καταλογίστηκε τεκμαρτό εισόδημα από το οποίο προέκυψε πρόσθετος φόρος και φόρος πολυτελείας.

Ποιοι γλυτώνουν

Η κυκλοφορία οχημάτων με ξένες πινακίδες από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που το όχημα ανήκει σε φορολογικό κάτοικο Εξωτερικού ή φορολογικό κάτοικο Ελλάδας εφόσον αυτός διαθέτει στη χώρα όπου έχει ταξινομηθεί το όχημα πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Φωτογραφία αρχείου
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ