Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
x

ΤΑ 4 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ

Τα Logistics αποτελούσαν και αποτελούν ένα πραγματικά εργαλείο της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ

Του Αθανασίου Σαββάκη*

Τα Logistics θεωρούνται τα τελευταία χρόνια ένα δυνητικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Σύμφωνα με δημοσιευμένες εκτιμήσεις, στην Ελλάδα μπορεί ο κλάδος των Logistics, κυρίως λόγω των γεωστρατηγικών δεδομένων να καταστήσει τη χώρα μας διεθνή κόμβο εφοδιαστικής αλυσίδας, κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία κάνουν λόγο για συνεισφορά του κλάδου με 11% στην παραγωγή ΑΕΠ στη χώρα μας, ποσοστό που για πολλούς παράγοντες της αγοράς μπορεί να ανέλθει με συγκεκριμένες στοχεύσεις και πολιτικές ακόμη και στο 30%. Μάλιστα, έχουν δημοσιευθεί και έρευνες οι οποίες υπολογίζουν ότι τα έσοδα που θα μπορούσε να φέρει ο κλάδος των Logistics  στη χώρα μας, μπορούν να είναι ακόμα και τριπλάσια από τα έσοδα που φέρνει ο τουρισμός στην Ελλάδα.

Τα Logistics αποτελούσαν και αποτελούν ένα πραγματικά εργαλείο της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, και ειδικά της βιομηχανίας. Μάλιστα, σε πολύ πρόσφατο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζεται η σημασία της βιομηχανίας από το γεγονός ότι μια στις πέντε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ανήκει στη βιομηχανία. Επίσης, σημειώνεται το γεγονός ότι ουσιαστικά βιώνουμε μια «νέα βιομηχανική επανάσταση», η οποία είναι κατά βάση τεχνολογική, η οποία ουσιαστικά έχει καταργήσει τα εμπόδια ανάμεσα στις διάφορες αλυσίδες εφοδιασμού και στους πελάτες και τις επιχειρήσεις.

Επειδή ακριβώς η ίδια η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, η Ευρώπη θα πρέπει συνεχώς να καινοτομεί για να παραμείνει ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές, ενώ θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι σε αρκετούς κλάδους, οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας πρόκειται να αντικατασταθούν από νέα πρότυπα εργασίας ή να υλοποιούνται μέσω αυτόματων διαδικασιών.

Γι’ αυτό μ;iα από τις κορυφαίες προκλήσεις για το μέλλον της βιομηχανίας και της μεταποιητικής δραστηριότητας είναι η πρόσβαση των Ευρωπαϊκών, άρα και των Ελληνικών, μεταποιητικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Κι αυτό θα γίνει με κανονιστικές ρυθμίσεις περαιτέρω ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και με κατάλληλες ρυθμίσεις στην πολιτική εμπορίου κάθε χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο για προώθηση του «βιώσιμου εφοδιασμού» των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές πηγές.

Βεβαίως, η σχετική συζήτηση δεν ξεκίνησε εφέτος, το 2017 δηλαδή. Ήδη από το 2009, ανάμεσα σε 10 κατευθύνσεις βιομηχανικής πολιτικής η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτει ως δεύτερη προτεραιότητα «… τη μεταφορά τεχνολογίας και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση…» προτείνοντας μάλιστα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Τι χρειάζεται κατά τη γνώμη μας για να αναδειχθεί και να ενισχυθεί ο τομέας των logistics  στη χώρα μας;

1.    Χρειάζεται κατ’ αρχήν μια εθνική στρατηγική για τα logistics.
2.    Η δημιουργία των εμπορευματικών κέντρων θα πρέπει να υλοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε άμεσες θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη.
3.    Να συγκροτηθεί Γενική Γραμματεία Logistics η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη χάραξη της σχετικής εθνικής στρατηγικής που θα αφορά τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου συνολικά και των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σ΄ αυτόν, και,
4.    Να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό φορολογικό σύστημα και να παρασχεθούν ειδικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των logistics.

*Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ