Σάββατο 6 Ιουνίου 2020
x

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.4875/2003

Μεγάλη είναι η συχνότητα των ερωτημάτων που θέτουν επιχειρηματίες σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιo.

Μεγάλη είναι η συχνότητα των ερωτημάτων που θέτουν επιχειρηματίες σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Τουρκία . Η προϊσταμένη  του γραφείου  Ο.Ε.Υ. Κωνσταντινούπολης  κα Παγώνα Λάρδα Σύμβουλος ΟΕΥ Β’ υπογραμμίζει  τα σημαντικότερα σημεία του ισχύοντα νομού (Ν. 4875/2003).

Προβλέπεται:

Ίση μεταχείριση μεταξύ εγχώριων και αλλοδαπών επενδύσεων.
Εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση των ξένων επενδύσεων μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και μετά την καταβολή σε εύλογο χρονικό διάστημα της προσήκουσας αποζημίωσης.
Ελεύθερη μεταφορά των κερδών, μερισμάτων, αμοιβών και λοιπών δικαιωμάτων.
Απεριόριστο ποσοστό συμμετοχής στην υπό ίδρυση εταιρεία.
Δικαίωμα επαναπατρισμού του ξένου κεφαλαίου.
Δικαίωμα απόκτησης ακίνητης περιουσίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τούρκους πολίτες.
Πρόβλεψη δυνατότητας ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας.
Πρόβλεψη προσφυγής σε μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, εγχώριους ή διεθνείς.
Καταργείται η προϋπόθεση λήψης διοικητικής αδείας για την επένδυση.
Απλοποίηση διαδικασίας.
Αποδοχή αξιολόγησης διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών σε ό,τι αφορά την καταβολή κεφαλαίου σε είδος.
Δυνατότητα απασχόλησης αλλοδαπών.

Παράλληλα πέραν των αλλαγών που επήλθαν σε σχέση με τους ξένους επενδυτές, απλουστεύθηκε συνολικά το καθεστώς ίδρυσης νέων εταιρειών. Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δεν απαιτείται πλέον η λήψη αδείας από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, αλλά αρκεί η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης και η υποβολή της στο Εμπορικό Μητρώο. Το ίδιο ισχύει πλέον και για μεταβολές του καταστατικού περιλαμβανομένων των αυξήσεων κεφαλαίου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ