Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
x

ΤΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΟΥΝ 740.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Οι μεγάλες προοπτικές της βιοενέργειας στην Ελλάδα, από τον αγροτικό και τον τουριστικό κλάδο, και η τροχοπέδη της άγνοιας για ενεργειακή αξιοποίηση

Τα οργανικά απόβλητα που παράγονται στην Ελλάδα ανέρχονται ετησίως σε 18 εκατ. τόνους, όγκος που εάν αξιοποιηθεί ενεργειακά μπορεί να αποφέρει ισχύ της τάξης των 370 MW, ενέργεια που μπορεί, δυνητικά, να ηλεκτροδοτήσει 740.000 νοικοκυριά (1 MW καθιστά ενεργειακά αυτόνομα 2.000 νοικοκυριά).
 A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ