Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020
x

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η τράπεζα, όπως δήλωσε ο πρόεδρός της, παρακολουθεί τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και επιθυμεί να συμβάλλει στο ξεπέρασμα της κρίσης.Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και εταιρείες μεσαίας κεφαλοποίησης θα επωφεληθούν από μακροπρόθεσμα δάνεια με ελκυστικούς όρους

Δάνειο πενταετούς διάρκειας στη ΔΕΗ από την Παρευξείνια Τράπεζα με μία εφάπαξ αποπληρωμή στη λήξη του δανείου και ανταγωνιστικό επιτόκιο.

05/04/2019, 17:22

Θα αυξήσει σημαντικά την δυνατότητα συνεισφοράς της μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής στην ανάπτυξη υποδομών και επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα

από Voria.gr

Σημαντική αύξηση στις εγκεκριμένες αλλά και στις συμβασιοποιημένες χρηματοδοτήσεις το 2017. Στη Ρωσία έγινε η ετήσια σύνοδος των Διοικητών της ΤΕΑΕΠ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ