Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
x

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών του μειοψηφούντος από τον πλειοψηφούντα μέτοχο στοχεύει στην προάσπιση των συμφερόντων της μειοψηφίας.Τι είναι οι κοινές, οι ονομαστικές και οι άυλες μετοχές, η υποχρέωση (ή μη) έκδοσης μετοχικών τίτλων καθώς και η υπό/υπέρ το άρτιο έκδοσή τους.

Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ (αρχικού ή από αύξηση) συνιστά υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο.

05/07/2022, 08:18

Γράφει ο Σταύρος Κουμεντάκης για τη διάρκεια και τις προοπτικές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

από Voria.gr

Ο δικηγορός Σταύρος Κουμεντάκης αναλύει τις τυπικές προϋποθέσεις για την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

ΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ