Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
x

ΤΕΑΕΠ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η διευκόλυνση αποσκοπεί στην υποστήριξη εμπορικών συναλλαγών μεταξύ χωρών-μελών της Παρευξείνιας και συγκεκριμένα για εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων.

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) ξεκίνησε  το πρόγραμμα πιστωτικής διευκόλυνσης χρηματοδοτήσεων εμπορίου στην Ελλάδα με ανανεούμενη πίστωση διευκόλυνσης χρηματοδοτήσεων εμπορίου ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ προς την Aegean-Baltic Bank (ABBank).

Η ABBank θα χρησιμοποιήσει τη διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών των πελατών της που εισάγουν αγαθά από χώρες μέλη της Παρευξείνιας ή εξάγουν αγαθά σε όλο τον κόσμο. Η διευκόλυνση αποσκοπεί στην υποστήριξη εμπορικών συναλλαγών μεταξύ χωρών-μελών της Παρευξείνιας και συγκεκριμένα για εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων μεταξύ Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρίας, Ελλάδας, Ρουμανίας και Ρωσίας.

“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε το πρόγραμμα χρηματοδότησης εμπορίου στην Ελλάδα, αυξάνοντας έτσι με ταχύ ρυθμό την υποστήριξη της ΤΕΑΕΠ στην ελληνική οικονομία. Το πρώτο μας δάνειο σε  ελληνική τράπεζα χορηγείται συμβολικά στην Τράπεζα Αιγαίου- Βαλτικής, μιας ναυτιλιακής τράπεζας που χρηματοδοτεί εμπορικές συναλλαγές στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Η συνεργασία με την ABBank για  χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών συνάδει  με τους στρατηγικούς μας στόχους για  ενίσχυση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα και για υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας που φέρνουν έσοδα στην οικονομία και τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό που η χρηματοδότησή μας  θα συμβάλει στην αύξηση του εμποριου στην περιοχή, η οποία συνιστά  μία από τις προτεραιότητές μας ως τράπεζα περιφερειακής ανάπτυξης ", δήλωσε ο πρόεδρος της ΤΕΑΕΠ, Ισάν Ουγούρ Ντελικανλί.

“Ειναι τιμή μας που η  ABBank  είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που συνεργάζεται με την Παρευξείνια για χρηματοδότηση εμπορίου. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς να επεκτείνουμε τις παραδοσιακές δραστηριότητές μας στον τομέα της χρηματοδότησης με χρηματοδότηση εισαγωγών και εξαγωγών στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Πιστεύουμε ότι αυτή η νέα μας δραστηριότητα είναι  αναγκαία και πολλά υποσχόμενη για την ABBank και την επέκταση της πελατείας της ", δήλωσε ο Θεόδωρος Αφθονίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ABBank.

“Από την έναρξη των εργασιών της στην Ελλάδα, η Παρευξείνια  έχει εγκρίνει 24 χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 480 εκατ. Ευρώ. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Τράπεζα αύξησε σημαντικά τη χρηματοδότησή της στην Ελλάδα, ανεβάζοντας το χαρτοφυλάκιο της χώρας από τη 10η σε 2η θέση μεταξύ των έντεκα χωρών μελών της. Το 2017, η Παρευξείνια υπέγραψε νέες δανειακές συμβάσεις στην Ελλάδα για περισσότερα από 122 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Παρευξείνιας  στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.bstdb.org/countries/greece.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ