Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020
x

ΤΕΛΟΣ 2019 Η ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τον Νοέμβριο του 2019 λήγει η προθεσμία για την ολοκλήρωση και παρουσίαση της προμελέτης και τον Δεκέμβριο η προθεσμία για τη μελέτη υποδομών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW η προμελέτη του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την Υγεία» που υλοποιεί το ίδρυμα σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, προϋπολογισμού άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Ως καταληκτική προθεσμία για την ολοκλήρωση και παρουσίαση της πρότασης προμελέτης στο ΙΣΝ και το Υπουργείο Υγείας έχει οριστεί ο Νοέμβριος 2019, ενώ παράλληλα, το Υπουργείο έχει αναθέσει σε μελετητική εταιρεία τη μελέτη των έργων υποδομών με χρονικό ορίζοντα παράδοσης τον Δεκέμβριο του 2019. Το έργο κατασκευής και εξοπλισμού του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το οποίο υπενθυμίζεται ότι θα αποτελέσει το πρώτο Παιδιατρικό Νοσοκομείο εκτός Αθηνών στην επικράτεια, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες πολίτες τον Οκτώβριο του 2024.

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με σκοπό την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα Υγείας στην Ελλάδα και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους πολίτες. Συνοπτικά, η Πρωτοβουλία για την Υγεία περιλαμβάνει σειρά έργων νοσοκομειακών υποδομών, προμήθειας εξοπλισμού και προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την τελευταία τακτική ενημέρωση, χαρακτηρίζεται από σειρά σημαντικών εξελίξεων, με σημαντικότερα ορόσημα τις συζητήσεις μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) για την ένταξη στην Πρωτοβουλία για την Υγεία του σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ και την προμήθεια δύο νέων ελικοπτέρων για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ, αντί της αρχικής πρότασης που προέβλεπε την επισκευή των υφιστάμενων.

Οι επιμέρους δωρεές διαμορφώνονται ως εξής:

    Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ

Σε συνέχεια έγκρισης της προμελέτης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ από το Υπουργείο Υγείας, το αρχιτεκτονικό γραφείο RenzoPianoBuildingWorkshop(RPBW)εκπονεί επί του παρόντος την οριστική μελέτη του έργου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2020. Οι μελέτες των απαιτούμενων συμπληρωματικών έργων υποδομών έχουν ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η έγκρισή τους από το Υπουργείο Υποδομών. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, και εφόσον δεν υπάρχουνπεραιτέρω καθυστερήσειςστην υλοποίησητων έργων υποδομών, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες πολίτες τον Ιούνιο του 2024.

    Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Προέδρου του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλου, για την πρόθεση του ΙΣΝ να προχωρήσει σε δωρεά για τη δημιουργία νέου Γενικού Νοσοκομείου στη Σπάρτη, στο πλαίσιο σημαντικής πρωτοβουλίας γιατην περαιτέρω ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής της Λακωνίας, έχει δρομολογηθεί σειρά ενεργειώνγια την επίσημη έναρξη υλοποίησης του έργου. Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η κύρωση της τροποποίησης της κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του ΕΔ, που,μεταξύ άλλων,περιλαμβάνει την ένταξη στην Πρωτοβουλία για την Υγεία της κατασκευής και εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου ΣπάρτηςΙΣΝ. Παράλληλα, έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η αρμόδια ομάδα διαχείρισης του έργου. Η σύνθεση της ομάδας είναι ίδια με αυτήν που έχει αναλάβει τον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων υποδομών στην Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη,αντίστοιχα, και αποτελείται από εκπροσώπους του αρχιτεκτονικούγραφείου RPBWκαι του ελληνικού γραφείου Betaplan, της ΗillInternational, η οποία διαχειρίζεται και επιβλέπει το έργο, καθώςκαι της βρετανικής εταιρείας LlewelynDavies, που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες νοσοκομειακού σχεδιασμού. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα,και εφόσον κυρωθεί η τροποποίηση της κύριας Σύμβασης άμεσα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτεςτον Δεκέμβριο του 2024.

    Ενίσχυση Νοσηλευτικού Τομέα (Προμήθεια Εξοπλισμού & Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Τρεις Εκπαιδευτικές Νοσηλευτικές Μονάδες στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός & Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ)

Κατόπιν οριστικοποίησηςτου σκοπού και προϋπολογισμού της δωρεάς από το ΙΣΝ και τις αρμόδιες ομάδες έργου του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας για την προμήθεια εξοπλισμού και τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των τεσσάρων Νοσηλευτικών σχολών στον Ευαγγελισμό και στο ΕΚΠΑ, αναμένεταικαι εδώη κύρωση των σχετικών συμβάσεων καθώς και της τροποποίησηςτης κύριας Σύμβασης. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω δωρεά, η οποία προσβλέπει στην ενίσχυση του νοσηλευτικού τομέα, αποτελείται από τρεις επιμέρους άξονες: 1.προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια, 2. κάλυψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 3. υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτωνκαι χορήγηση υποτροφιών.Ο εξοπλισμός αναμένεται να παραδοθεί στις τρεις μονάδες του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ τον Οκτώβριο του 2020.

    Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Τον Ιούλιο του 2019, και σε συνέχεια διενέργειας διαγωνισμού, ολοκληρώθηκε από το ΙΣΝ, σε συνεργασία με την αρμόδια ομάδα έργου του Νοσοκομείου, η επιλογή ανάδοχων εταιρειών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Το ΙΣΝ αναμένει από το ΕΔτην έγκριση της επικαιροποιημένης λίστας του εξοπλισμού, όπως αυτή έχει κατατεθεί από το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, προκειμένου να προχωρήσει στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων με τις ανάδοχες εταιρείες. Η προμήθεια και εγκατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η εγκατάσταση εξοπλισμού, το Νοσοκομείο, από πλευράς του, έχει αναλάβει την υποχρέωση εκτέλεσης σειράς κατασκευαστικών εργασιών με προθεσμία τον Νοέμβριο του 2019.

    Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ

Μετά από συζητήσεις του ΙΣΝ με το Υπουργείο Υγείας και το Γραφείο του Πρωθυπουργού για την αναβάθμιση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, προκρίθηκε,ως καταλληλότερη λύση,η προμήθεια δύο νέων ελικοπτέρων, αντί της αρχικής πρότασης που προέβλεπε την επισκευή των υφιστάμενων. Με βάση τα νέα αυτά δεδομένα, το ΙΣΝ πρόκειται να αναλάβει την προμήθεια δύο νέων αεροπλάνων και δύο νέων ελικοπτέρων, ενώ το ΕΔδεσμεύεται ότι θα αναλάβει την ολική συντήρηση και των τεσσάρων ιπτάμενων μέσων. Σε συνέχεια των σχετικών εξελίξεων, θα κυρωθεί η τροποποίησητης κύριας Σύμβασης και σε δεύτερο χρόνο ηεπιμέρους σύμβαση, προκειμένου να αντανακλά τις νέες συνθήκες και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, εξελίσσεται ομαλά ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας των δύο νέων αεροπλάνων, με τις τελικές προτάσεις να αναμένονται εντός του Οκτωβρίου. Τα δύο νέα αεροπλάνα και δύο νέα ελικόπτερα προβλέπεται να παραδοθούν στο ΕΔ τον Μάρτιο του2021.

    Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ανά την Ελλάδα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΙΣNκαι του Υπουργείου Υγείας, όπως αποτυπώνεται στη σχετική σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο 2019, έχει συμφωνηθεί η εγκατάσταση εξοπλισμού PET/CT–τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων –στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ηρακλείου,Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, καθώς και δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Λάρισας, καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. Την τρέχουσα χρονική περίοδο διενεργείται διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού, με την 11ηΟκτωβρίου να έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Το ΙΣΝ αναμένει από το ΕΔαναλυτικό χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις εκτέλεση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων κατασκευαστικών εργασιών και στην πρόσληψη απαιτούμενου προσωπικού. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα και εφόσον δεν προκύψουν περαιτέρω καθυστερήσεις, η εν λόγω δωρεά θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2020.

    Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σε συνέχεια συζητήσεων του ΙΣΝ με το Υπουργείο Υγείας, και δεδομένης της επανειλημμένως επίσημα δηλωμένης πρόθεσης του ΙΣΝνα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος τωνενδονοσοκομειακώνλοιμώξεων, αποφασίστηκε η επανένταξη του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος στην Πρωτοβουλία για την Υγεία. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω δωρεά είχε ακυρωθεί στα μέσα Απριλίου του 2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 4ηενημέρωση. Παράλληλα, το ΙΣΝ αναμένει την τελική πρόταση σχετικά με την υλοποίηση των πέντε προγραμμάτων αντιμετώπισης του τραύματος από το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού προγράμματος φοιτητών ιατρικής AdvancedTraumaLifeSupport(ATLS), η επανένταξη του οποίου εξετάζεται εκ νέου. Αναλυτικότερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είχε σχεδιάσει η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδοςγια την αντιμετώπιση του τραύματος είναι τα εξής: 1. πρόγραμμα AdvancedTraumaCareforNurses(ATCN) για την εκπαίδευση φοιτητών Νοσηλευτικής στην αντιμετώπιση του τραύματος, 2. πρόγραμμα εκπαίδευσης γιατρών στο μεγαλύτερο διεθνώς κέντρο τραύματοςΝοσοκομείο ChrisHaniBaragwanathAcademicHospital, που βρίσκεται στη Νότια Αφρική, 3. εκπαιδευτικό πρόγραμμα για χειρουργούς με τη χρήση προσομοιωτών λαπαροσκοπικής χειρουργικής και αρθροσκοπήσεωνκαι 4. εκπαιδευτικό πρόγραμμα PrehospitalTraumaLifeSupport(PHTLS) για την εκπαίδευση των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Τόσο στην περίπτωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων όσο και των προγραμμάτων αντιμετώπισης του τραύματος, συμφωνήθηκε μεταξύ του ΙΣΝ και του ΕΔνα τεθεί συγκεκριμένη προθεσμία ωρίμανσης και κατ’ επέκτασηκύρωσης των επιμέρους συμβάσεων. Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 30η Δεκεμβρίου. Στην περίπτωση που η κύρωση δεν καταστεί εφικτή εντός της προθεσμίαςαπό πλευράς του ΕΔ, είναι αμοιβαίως συμφωνημένο ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα εξαιρεθούν από την Πρωτοβουλία για την Υγεία.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ