Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΞΑΝΑ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο καθαρισμός των νωπών αλιευμάτων στις λαϊκές αγορές είχε απαγορευτεί στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού.

Επιτρέπεται εκ νέου ο καθαρισμός των νωπών αλιευμάτων στις λαϊκές αγορές της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δια της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη Βούλας Πατουλίδου.

Ο καθαρισμός των νωπών αλιευμάτων είχε απαγορευτεί στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων προστασίας κατά του covid 19. Πλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου «Ομόνοια», αυτή η απαγόρευση έχει αρθεί και οι πωλητές του συγκεκριμένου είδους μπορούν να εξυπηρετούν τους καταναλωτές τηρώντας πάντα τα ανάλογα μέτρα προστασίας και καθαριότητας του χώρου στον οποίο βρίσκεται ο πάγκος τους.

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει:

Την άρση της απαγόρευσης του καθαρισμού των νωπών αλιευμάτων που διατίθενται στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης από τους πωλητές, παραγωγούς και επαγγελματίες, όπως αυτή είχε προβλεφθεί με την αριθμ. οικ. 192872(1478) 8-4-2020 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων έως σήμερα, προκειμένου να διασφαλίζονται και να τηρούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού, η οποία δια της παρούσης ανακαλείται, προσαρμοζόμενη στις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες επιτήρησης και επικαιροποίησης των μέτρων προστασίας, προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών και των πωλητών νωπών αλιευμάτων των λαϊκών αγορών, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις:

1) της τήρησης των κανόνων ομαλής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς που αφορούν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιορισμού του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενέργειες και υποχρεώσεις των πωλητών νωπών αλιευμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1γ Ν.4497/2017, ως ανωτέρω αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης ( σχετ. 9) , επιδεικνύοντας τη δέουσα και συνεχή μέριμνα για την περισυλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων τους

2) της αποφυγής συνωστισμού καταναλωτών στα συγκεκριμένα σημεία πώλησης των υπαιθρίων αγορών κατά τη διάρκεια της αναμονής τους προς εξυπηρέτηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή διέλευση και εξυπηρέτησή τους εντός του χώρου των λαϊκών αγορών, αλλά και η εν γένει εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ και επισύρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από το φορέα λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος η του Ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171 /Α΄).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ