Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Έπεσαν οι υπογραφές για τον πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Φορέα Λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης μεταξύ Τέρνα και ΟΣΕΘ.

Την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική, και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ)» ανακοίνωσε η εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή.

Το έργο αφορά στον πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Φορέα Λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών άλλων συγκοινωνιακών φορέων στην Ευρώπη, δηλαδή της χρήσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευαστική περίοδο (12 μήνες) και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας για πέντε έτη από την ολοκλήρωση, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης της περιόδου συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας για άλλα πέντε έτη.

Ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία Τέρνα Ενεργειακή (70%) - Indigital (15%) - AMCO (15%) ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για την 8η Μαρτίου 2021.

Αναθέτουσα αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και Φορέας Χρηματοδότησης το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι η Τέρνα Ενεργειακή έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση και του αντίστοιχου έργου για λογαριασμό του ΟΑΣΑ στην Αθήνα, γεγονός που την καθιστά κυρίαρχη στην αγορά Αυτόματων Συστημάτων Συλλογής Κομίστρου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ