Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ CISCO

Κύριος σκοπός είναι η στήριξη των Νεοφυών Επιχειρήσεων και η προώθηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Μνημόνιο συνεργασίας με το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco υπέγραψε χθες, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Κύριος σκοπός είναι η στήριξη των Νεοφυών Επιχειρήσεων και η προώθηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης  της επιχειρηματικότητας, μέσω της ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μελών του ΕΕΘ.

Βασικός, στόχος του μνημονίου συνεργασίας είναι η από κοινού ανάπτυξη, έρευνα, διάδοση και εκπαίδευση σε τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού, η δημιουργία καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα της καθημερινότητας σχετικά με τη λειτουργία της κοινωνίας, καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων:

Εκπόνηση ερευνών και μελετών και ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και πιλοτικών τεχνολογικών εφαρμογών.
Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τεχνολογίες αιχμής και δημιουργική οικονομία.
Αξιοποίηση διεθνών δικτύων για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τοπικών εταιρειών και των ομολόγων τους στο εξωτερικό.
Διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων.
Συνδιοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με το μέλλον της εργασίας, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η υλοποίηση της συνεργασίας των δυο φορέων και η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, αποτελεί το πρώτο μέρος από μια σειρά ενεργειών που έχουν ως στόχο τη δημιουργία κατάλληλων και ευνοΐκών προϋποθέσεων, για την έναρξη λειτουργίας του γραφείου Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσεων του επιμελητηρίου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ