Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συνεργεία θα απογράφουν τα νοικοκυριά με σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκών σε μετακινήσεις και των απαιτούμενων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Σχεδίου Μεταφορών με χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας, η Αττικό Μετρό Α.Ε. διαμορφώνει το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου Μετρό στη Θεσσαλονίκη, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του έργου «Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ)».

Για την εκπόνηση της εν λόγω Μελέτης, η οποία λαμβάνει υπόψην όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα και την Περιαστική Ζώνη της Θεσσαλονίκης (συνολικού πληθυσμού 1.110.000 κατοίκων), απαιτείται η συλλογή δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στον προσδιορισμό των αναγκών σε μετακινήσεις και των απαιτούμενων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη.

Για τον λόγο αυτό, όπως τονίζει η Αττικό Μετρό, εξειδικευμένα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας με διακριτικά της Αττικό Μετρό Α.Ε. θα απογράφουν τα νοικοκυριά σε δειγματοληπτικά επιλεγμένα σημεία της Περιοχής Μελέτης στο χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου 2021, με σκοπό τη δημιουργία καταλόγων δειγματοληψίας για την περαιτέρω εκπόνηση Έρευνας Νοικοκυριών.

«Η Αττικό Μετρό Α.Ε. σας ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία, την κατανόηση και τη συμβολή σας στη μεγάλη αυτή έρευνα που πρόκειται να αναβαθμίσει τις μεταφορές και τη ζωή όλων μας. Η Αττικό Μετρό Α.Ε βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 504 710», αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ