Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ακροάσεις πολιτών από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή κατά τις ώρες 09:30 – 12:30.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 4 Απριλίου για την ταχύτερη, καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας ακροάσεις πολιτών θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή κατά τις ώρες 09:30 – 12:30.

Όταν το θέμα αφορά βεβαιωμένη παράβαση, βασικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της ακρόασης είναι οι εξής:

Να έχει κατατεθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά η ένσταση με τις αιτιάσεις του πολίτη καθώς και τυχόν έγγραφα που επιθυμεί να προσκομίσει ως επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Όταν η βεβαιωθείσα παράβαση αφορά την αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες οχήματος, άδεια κυκλοφορίας οχήματος, άδεια ικανότητας οδηγήσεως οδηγού), βασική προϋπόθεση εκτός της υποβολής της ένστασης είναι να έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία κυκλοφορίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ