Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρώτη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Επιτάχυνσης για την Προώθηση της Θαλάσσιας Συγκοινωνίας, ως αστική λειτουργία και ως τουριστικό προϊόν

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ) ΑΑΕ/ ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Interreg Europe DESTI-SMART έργου, έχει θέσει ως στόχο του Τοπικού Σχεδίου της την Προώθηση της Θαλάσσιας Συγκοινωνίας, ως Αστική Λειτουργία και ως Τουριστικό Προϊόν.

Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή Επιτάχυνσης του έργου (Acceleration team), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους φορέων θεσμικής αρμοδιότητας που σχετίζονται με το έργο, της ΜΑΘ ΑΑΕ/ ΟΤΑ, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), της Εγνατία ΑΕ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) καθώς και ειδικότερα του Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Τη Δευτέρα 23/3/2020 έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης η 1η Συνάντηση Εργασίας της ολομέλειας της Επιτροπής. Στο πρώτο μέρος της συνάντησης, παρουσιάστηκε από την κα. Ανθή Τσακιροπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αστικής Ανθεκτικότητας της ΜΑΘ ΑΑΕ/ ΟΤΑ, η εξέλιξη της ιδέας για την υλοποίηση της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης αλλά και η μελετητική ωριμότητα του έργου σήμερα, η σύνδεσή του με άλλους σχεδιασμούς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη προώθηση του έργου στην παρούσα κατάσταση. Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Αλέξανδρου Σικαλίδη, Δρ. Οικονομολόγου και συνεργάτη της ΜΑΘ ΑΑΕ/ ΟΤΑ, για τη μεθοδολογία εκπόνησης της Προμελέτης Σκοπιμότητας, και την έως τώρα ανάλυση κόστους - οφέλους για το βασικό σενάριο χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Στο δεύτερο μέρος της Συνάντησης τοποθετήθηκαν τα Μέλη της Επιτροπής από όλους τους φορείς: η κα. Μαρία Καραγιάννη και η κα. Ρία Καλφακάκου, Πρόεδρος και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, της ΜΑΘ ΑΑΕ/ ΟΤΑ, ο κ. Σαμ Σάλεμ, στέλεχος του ΟΣΕΘ, η κα. Δέσποινα Καραρήγα, Διευθύντρια Ανάπτυξης Έργων Εγνατία ΑΕ, ο κ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ, ο κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής ΙΜΕΤ, οι κ.κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου και Χρίστος Πυργίδης, Καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, καθώς και τα μέλη της Μονάδας Διαπεριφερειακής Διαχείρισης και Συντονισμού του έργου DESTI-SMART για τη ΜΑΘ ΑΑΕ/ ΟΤΑ, κ.κ. Μάνος Βουγιούκας και Πολύκαρπος Καρκαβίτσας.

Ως βασικό συμπέρασμα της Συνάντησης, σύμφωνα με την ενημέρωση, καταγράφεται η αποδοχή από όλους των ρόλων που προσδιορίζονται για τους φορείς συνεργασίας· ο ΟΣΕΘ ως επισπεύδων φορέας, με αρμοδιότητες την εποπτεία και τη μελλοντική λειτουργία Συστήματος, η Εγνατία ΑΕ ως φορέας υπεύθυνος για την προώθηση και ωρίμανση του μελετητικού και τεχνικού αντικειμένου και την κατασκευή υποδομών, η ΜΑΘ ΑΑΕ/ ΟΤΑ, υπεύθυνη για το συντονισμό και την οργανωτική υποστήριξη των απαραίτητων ενεργειών, για την επικοινωνία και προβολή/ διάχυση αυτών καθώς και για την προώθηση του μη τεχνικού αντικειμένου (αντικείμενα που συνάδουν και με το Ν. 4674/2020) και συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη από ΕΚΕΤΑ και ΑΠΘ.

Όλοι οι φορείς δεσμεύθηκαν να συνεργαστούν ουσιαστικά και να συνδράμουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δεδομένων, από την πλευρά του επιστημονικού αντικειμένου που θεραπεύει ο καθένας, με στόχο την προετοιμασία φακέλου έργου για τεκμηρίωση και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προς τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία εκπόνησης των μελετών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, καταλήγει η Αναπτυξιακή.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ