Κυριακή 7 Ιουνίου 2020
x

ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΜΕ 600.000 ΕΥΡΩ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Σε εκτεταμένες συντηρήσεις των αντιπλημμυρικών έργων του Γαλλικού προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πού θα γίνουν οι παρεμβάσεις.

Με στόχο τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του Γαλλικού ποταμού, ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στις κατοικημένες περιοχές και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω από αυτόν, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των συντηρήσεων των αντιπλημμυρικών έργων στο ποτάμι.

Η σχετική παρέμβαση εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Γαλλικός ποταμός περνά από κατοικημένες περιοχές, από γεωργικές εκτάσεις, από κτηνοτροφικές μονάδες κι από βιομηχανικές ζώνες. Η αντιπλημμυρική του θωράκιση όμως απαιτεί συντήρηση και ενίσχυση τοπικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας των γύρω περιοχών.

Κύρια παρέμβαση είναι η αύξηση της παροχετευτικότητας του ποταμού, καθώς λόγω της σημερινής κατάστασής της, η κοίτη δεν είναι ικανή να παραλάβει την πλημμυρική παροχή. Που σημαίνει ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προχωρήσει στην αποκατάσταση της κοίτης του Γαλλικού. Θα γίνουν εργασίες απομάκρυνσης της βλάστησης, μπαζών, απορριμμάτων και άλλων υλικών, ενώ παράλληλα θα γίνουν συντηρήσεις σε κατεστραμμένα πρανή προς την παλαιά εθνική οδό από τη Θεσσαλονίκη προς το Κιλκίς.

Οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν εργασίες είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Πετρωτό και την Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την εισήγηση που παρουσιάστηκε σήμερα: Η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων άμορφης μάζας, φυτικών υλικών και κατά τόπους μπάζων προκαλούν απότομη αύξηση της στάθμης της ροής. Το ύψος της υπερχείλισης της κοίτης σε πλημμύρες συχνά υπερβαίνει το ύψος του κεντρικού δρόμου του Πετρωτού και εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων. Απέναντι από τη Νέα Φιλαδέλφεια τα νερά της πλημμύρας κατακλύζουν μεγάλες γεωργικές εκτάσεις ενώ κινδυνεύουν και τα εργοστάσια τα οποία βρίσκονται στην περιοχή αυτή. Επίσης παρατηρείται έντονη διάβρωση των πλανών δίπλα στην παλαιά εθνική οδό προς το Κιλκίς και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των δύο σιδηροδρομικών γεφυρών, παλαιάς και νέας.

Στην περιοχή «η ΕΥΑΘ είχε κατασκευάσει αναβαθμούς στην κοίτη του ποταμού με σκοπό τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. Λόγω όμως αυτών των αναβαθμών κατά το πέρασμα του χρόνου και μετά την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, συσσωρεύτηκαν τόσο φερτά υλικά όσο και διάφορες ξένες ύλες, όπως μπάζα, απορρίμματα κορμοί και κλαδιά δέντρων τα οποία αύξησαν την ταχύτητα της κοίτης και άλλαξαν την κατεύθυνση της ροής του ποταμού με αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονη διάβρωση των πρανών δίπλα στην παλιά εθνική οδό προς το Κιλκίς. Συνεπώς υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστεί αστάθεια του πρανούς και έτσι να υπάρξει κίνδυνος και για την ασφαλή χρήση της οδού που παρουσιάζει έντονη κίνηση οχημάτων».

Προγραμματίζεται καθαρισμός από φερτά υλικά, μπάζα και φυτική ύλη, τοπικά και καθ΄ όλο το μήκος του Γαλλικού ποταμού από περιοχή πλησίον οικισμού Σεβαστών μέχρι τις εκβολές και συντήρηση αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, οχετών, αναβαθμών, προβόλων , επενδεδυμένων οχθών τοπικά και καθ΄ όλο το μήκος του Γαλλικού ποταμού.

Ο προϋπολογισμός είναι 600.000 ευρώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ