Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021
x

ΟΙ ΚΑΔ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Πώς θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Τους κλάδους που παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την επικράτεια καθώς και των ΚΑΔ που επαναλειτουργούν και πλήττονται από 18/1/2021 έως 25/1/2021 έκανε γνωστό με ανακοίνωση το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα:

Α. ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (και  ορθές επαναλήψεις) από επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για το χρονικό διάστημα από 18/1/2021 έως  25/1/2021, υποβάλλονται βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με τα κάτωθι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  (από 18/1/2021 έως  25/1/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 18/1/2021 έως 25/1/2021)