Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020
x

ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΝΑ ΧΤΥΠΑ Η VIDAVO

Αίτηση εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέθεσε η εταιρία τηλεματικών εφαρμογών στο χώρο της υγείας Vidavo με σύμβουλο τη Guardian Trust.

Αίτηση εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέθεσε η εταιρία τηλεματικών εφαρμογών στο χώρο της υγείας Vidavo με σύμβουλο τη Guardian Trust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Στόχος της διοίκησης της Vidavo είναι η εφαρμοσμένη έρευνα για τη γένεση νέων και εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της τηλεματικής στην υγεία.

H Vidavο, με πρόεδρο και κύριο μέτοχο τον κ. Παντελή Αγγελίδη, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεματικών εφαρμογών στο χώρο της υγείας, εστιάζοντας στην πρόληψη, έναν τομέα ο οποίος ήδη συγκεντρώνει τεράστια ποσά επενδύσεων στο εξωτερικό.

Η Vidavo παρουσίασε για το εννιάμηνο του 2009 έναν από τους υψηλότερους δείκτες καθαρών κερδών προς κύκλο εργασιών στο χώρο του επιχειρείν. Το 2008 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 810.000 ευρώ και τα κέρδη σε 391.000 ευρώ. Η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 1,04 εκατ. ευρώ.

H Vidavo αποτελεί ένα απτό παράδειγμα νέας επιχείρησης υψηλής τεχνολογίας η οποία ιδρύθηκε, αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε μέσα σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα είναι μία από τις 33 επιχειρήσεις της θερμοκοιτίδας Thermi, ο φορέας της οποίας χρηματοδότησε τις αρχικές της δράσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 27,63%. Μέσα από τη λειτουργία της στη θερμοκοιτίδα η Thermi κατόρθωσε αφενός να υλοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις, προκειμένου να μετατρέψει την ερευνητική της τεχνολογία σε εμπορικά προϊόντα και να συμπιέσει τα λειτουργικά της κόστη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, η Vidavo στηρίζει την επιτυχία της στην αξιοποίηση των διεθνών τάσεων στο χώρο της υγείας, που ιεραρχούν ως πρώτη προτεραιότητα τη διατήρηση της ψυχικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής του ατόμου σε υψηλά επίπεδα, μέσω της σωστής παρακολούθησης της φυσικής του κατάστασης και την ενεργό εμπλοκή του στην παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας του.

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει πλήθος έργων σε όλη την επικράτεια και έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες για την διάδοση των υπηρεσιών της. Μάλιστα την παρούσα περίοδο έχει ξεκινήσει και σχετική διαφημιστική καμπάνια στην τηλεόραση μεγάλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας, η οποία αξιοποιεί το δίκτυο της για υπηρεσίες τηλεϊατρικής με την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση της Vidavo.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ