Κυριακή 12 Ιουλίου 2020
x

ΤΙΤΑΝ: ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΟ 2015

Θετικά κινήθηκε το 2015 για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Πώς διαγράφονται οι προοπτικές για το 2016, οι τρεις προτεραιότητες του Ομίλου για το άμεσο μέλλον.

Αύξηση του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών κερδών κατά 20% κατέγραψε το 2015 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, κυρίως λόγω της δυναμικής ανόδου της αγοράς στις ΗΠΑ.

Ο Όμιλος δημοσίευσε τον Ενιαίο Ετήσιο Απολογισμό του για το 2015, το κύριο θέμα του οποίου, «Χτίζοντας το μέλλον μας μαζί», υπογραμμίζει τη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου να αναπτύσσει συνέργειες και να εμβαθύνει τις συνεργασίες του με όλους τους συμ-μετόχους του, σε όλα τα επίπεδα. «Η δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση μάς βοηθά να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες τους στον σχεδιασμό της στρατηγικής μας και να πολλαπλασιάσουμε την αξία που δημιουργούμε και μοιραζόμαστε μαζί τους», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η προσέγγιση του Ομίλου στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και διαφάνειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό και της δέσμευσης του Ομίλου για σύνταξη απολογισμών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΤΙΤΑΝ είναι η πρώτη εταιρία με έδρα την Ελλάδα η οποία προσκλήθηκε για να γίνει μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ολοκληρωμένων Αναφορών», επισημαίνει ο ΤΙΤΑΝ.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως οι προοπτικές του Ομίλου για το 2016 διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Οι προτεραιότητες του Ομίλου για το άμεσο μέλλον κινούνται σε τρεις άξονες: ισόρροπης επίτευξης βελτίωσης της κερδοφορίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, συνεχούς βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και εξασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της επιχείρησης.  

Αναλυτικά τα αποτελέσματα-ορόσημα του 2015 για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ:

- Αύξηση του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών κερδών (EBITDA) του Ομίλου κατά 20%, κυρίως λόγω της δυναμικής ανόδου της αγοράς στις ΗΠΑ

- Υψηλές επενδύσεις, ύψους €173 εκατ., με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου

- Ισχυρή ρευστότητα με διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης

- Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας από τη Standard & Poor’s σε «BB Θετική προοπτική» (2014: BB σταθερή προοπτική)

- 38% αύξηση επενδύσεων για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

- Υπερκάλυψη του στόχου μείωσης του νερού που τέθηκε τo 2010, κατά 18%

- Δραστική μείωση από 5,87 (2005) σε 2,00 (2015) του Δείκτη συχνότητας ατυχημάτων που οδηγούν σε απώλεια χρόνου εργασίας (LTIFR) των εργαζομένων

- Αύξηση κατά 2,8% της συνολικής απασχόλησης - είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης με 614 νέες προσλήψεις σε όλο τον Όμιλο

- Υπογραφή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία και του Επιχειρηματικού Μανιφέστου 2020, με σκοπό τη συμβολή στην επίλυση ζητημάτων όπως η απασχολησιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και συμμετοχή στην Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Τεχνολογία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα (LCTIPi), του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD)
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ