Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΤΙΤΑΝ: ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΑ 9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Σημαντική ανάκαμψη τον Μάιο και τον Ιούνιο, μετά τη βουτιά Μαρτίου και Απριλίου λόγω κορωνοϊού - Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου

Μετά την απότομη κάμψη της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της εφαρμογής έκτακτων περιοριστικών μέτρων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι πωλήσεις στις περισσότερες αγορές του ομίλου ΤΙΤΑΝ κατέγραψαν σημαντική ανάκαμψη τον Μάιο και τον Ιούνιο ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 786,3 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,1%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος.

Οι στοχευμένες περικοπές δαπανών, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές στερεών καυσίμων και τη γενικότερη ανθεκτικότητα των τιμών στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12% και έφθασαν στα 136,8 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,4% από 15,6% το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ.

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, σχολίασε σχετικά: «Ανταποκριθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα και ευελιξία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έτσι μπορέσαμε, και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων μας, αλλά και να βελτιώσουμε την κερδοφορία σε δύσκολες συνθήκες αγοράς».

Στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Τιτάνα, πορεία της ελληνικής αγοράς στην αρχή του έτους ήταν καλύτερη σε σύγκριση με το 2019, αλλά αναχαιτίστηκε απότομα με το ξέσπασμα της πανδημίας και την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στα μέσα Μαρτίου. Η ζήτηση, ωστόσο, ανέκαμψε το Μάιο και τον Ιούνιο. Σε γενικές γραμμές, η εγχώρια αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο κινήθηκε σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα του προηγούμενου έτους, καθώς ορισμένα έργα τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας ανέκτησαν το ρυθμό τους και παράλληλα η ζήτηση στα μικρής κλίμακας κατασκευαστικά έργα του ιδιωτικού τομέα διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα. Θετική ήταν η επίδραση από την πτώση των τιμών καυσίμων. Στον αντίποδα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μεταξύ των οποίων δραστηριοποιείται ο Όμιλος όπου το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι φέτος υψηλότερο. Οι εξαγωγές, οι οποίες είχαν ήδη προγραμματιστεί σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2019 λόγω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), συρρικνώθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, λόγω της κάμψης του διεθνούς εμπορίου και της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων σε χώρες όπου εξάγει ο Όμιλος. Οι εξαγωγές ανέκαμψαν στο τέλος της περιόδου.

Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον τομέα Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης τους πρώτους έξι μήνες του έτους μειώθηκε κατά 7,8%, φθάνοντας στα 113,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 16,4%.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ