Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020
x

ΤΟ 64% ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΡΗΚΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

Τι αναφέρει η έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Ταχύτερα από ό,τι οι απόφοιτοι της γενικής εκπαίδευσης φαίνεται ότι βρίσκουν την πρώτη τους σταθερή δουλειά οι νέες και οι νέοι, που έχουν επιλέξει σπουδές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 28 κρατών-μελών. Πάντως, παρά την προοπτική για γοργότερη επαγγελματική αποκατάσταση και την υψηλή ποιότητα των σπουδών του είδους στην Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται ως πλήρως ικανοποιητική από τους ίδιους τους αποφοίτους, το ποσοστό των νεαρών Ελληνίδων και Ελλήνων, ηλικίας 16 ώς 18 ετών, που σπουδάζουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια VET παραμένει πολύ χαμηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό ίσως εξηγείται σε έναν βαθμό από την άποψη των Ελλήνων ότι το γόητρο της γενικής εκπαίδευσης είναι υψηλότερο σε σχέση με εκείνο της επαγγελματικής.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα γνώμης που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και την οποία δημοσιεύει το ΑΠΕ - ΜΠΕ. Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και βασίστηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 35000 ατόμων, ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας συμμετείχαν 1.301 άτομα. Πέραν των παραπάνω, η έρευνα έδειξε ακόμη ότι η επιλογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως κατεύθυνσης σπουδών συχνά δεν γίνεται -από τους συμμετέχοντες σε αυτή- με βάση την ικανότητά τους να διαχειριστούν τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, ούτε εκλαμβάνεται σαν "μονοπάτι" προς την ανώτατη εκπαίδευση και το πανεπιστήμιο. Χαρακτηριστικό είναι δε ότι σε επίπεδο επαγγελματικού προσανατολισμού, οικογένεια και φίλοι αναλαμβάνουν συχνά τον ρόλο των καθοδηγητών καριέρας, με αποτέλεσμα σε πολύ λίγες περιπτώσεις οι νέες και οι νέοι να επιλέγουν την ΕΕΚ βασισμένοι όντως στις ικανότητές τους ή στην κλίση τους (καθώς όταν η καθοδήγηση αυτού του είδους αφήνεται αποκλειστικά σε οικογένεια και φίλους, η εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι συχνά ελλιπής αν όχι παραπλανητική, όπως επισημαίνεται στην έρευνα).

Το 64% των αποφοίτων της ΕΕΚ στην Ελλάδα βρήκαν δουλειά εντός έτους

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα του Cedefop, περίπου το 64% των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα βρήκαν την πρώτη μακροχρόνια εργασία τους εντός έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους (9% πριν την ολοκλήρωση αυτών), έναντι 49% για τους αποφοίτους της γενικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση της ΕΕ των 28 κρατών-μελών τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 84% για τους αποφοίτους ΕΕΚ (πάνω από οκτώ στους δέκα βρήκαν δουλειά εντός έξι μηνών) και 81% για εκείνους της γενικής εκπαίδευσης.

Παρότι η ποιότητα της ΕΕΚ θεωρείται υψηλή -εννέα στους δέκα ερωτηθέντες, που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, δήλωσαν ότι είναι "πλήρως ικανοποιημένοι" από τη διδασκαλία που έλαβαν- συγκριτικά λίγοι είναι όσοι ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση: μόνο περίπου το 29% των ατόμων ηλικίας 16-18 ετών στην Ελλάδα επιλέγουν να συμμετάσχουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια ΕΕΚ, ποσοστό πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται στο 49%.

Εννέα στους δέκα πιστεύουν ότι η γενική εκπαίδευση είναι υψηλότερου γοήτρου...

Κατά το Cedefop, η χαμηλή συμμετοχή εξηγείται σε έναν βαθμό από το εύρημα της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες στην Ελλάδα (ποσοστό 87%) θεωρούν ότι η γενική εκπαίδευση έχει πιο θετική εικόνα από την επαγγελματική, ενώ πάνω από οκτώ στους δέκα δείχνουν να πιστεύουν ότι η ΕΕΚ προορίζεται για μαθητές με χαμηλούς βαθμούς κι ότι οι πιστοποιήσεις και οι τίτλοι της είναι ευκολότερο να αποκτηθούν (σε σχέση με τη γενική εκπαίδευση). Κι αυτό ενώ πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (ποσοστό 53%) θεωρούν ότι οι απόφοιτοι της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι πιθανότερο να βρουν δουλειά μετά τις σπουδές τους, σε σχέση με εκείνους της γενικής.

Όπως παρατηρούν οι μελετητές, το τελευταίο αυτό εύρημα δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ιδίως ότι πολλοί απόφοιτοι της ανώτερης δευτεροβάθμιας ΕΕΚ αναμένουν ότι θα αναζητήσουν δουλειά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σε αντίθεση με όσους σπουδάζουν στη γενική εκπαίδευση, οι οποίοι συνήθως ετοιμάζονται για να συνεχίσουν στο πανεπιστήμιο. Αντίθετα, προσθέτουν, ίσως προκαλεί περισσότερη έκπληξη το γεγονός ότι περίπου επτά στους δέκα ερωτηθέντες στην Ελλάδα (ποσοστό 69%) πιστεύουν ότι η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν βελτίωσε την πιθανότητα να βρουν δουλειά, σε σύγκριση με τους αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας ΕΕΚ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ