Τετάρτη 18 Μαΐου 2022
x

ΤΟ ΑΠΘ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι προτάσεις των ερευνητριών και ερευνητών του ΑΠΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας»

του Στράτου Στυλιανίδη*

Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», ολοκληρώθηκε πρόσφατα, φέρνοντας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις πρώτες θέσεις της κατάταξης στους αποδέκτες χρηματοδότησης.

Συνολικά τα ερευνητικά μας εργαστήρια συμμετέχουν σε 69 από τα 131 έργα που εγκρίθηκαν με το ΑΠΘ να συγκεντρώνει περισσότερο από το 25% της συνολικής χρηματοδότησης και προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 10 εκατ. ευρώ.

Στόχος της συγκεκριμένης Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ηγείται για ακόμα μία φορά στη σύνδεση της έρευνας με την αγορά, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Η μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι προτάσεις των ερευνητριών και ερευνητών του Πανεπιστημίου μας στην πρόσκληση αυτή, αποτελεί το ορόσημο μίας δυναμικής αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με σαφή προσανατολισμό στην έρευνα και στην καινοτομία. Το ΑΠΘ θα αποτελέσει με τις ερευνητικές του ιδέες το μοχλό αξιοποίησης του ελληνικού ερευνητικού ιστού στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας. Η δυναμική του Ιδρύματός μας με το ξεχωριστό ανθρώπινο δυναμικό του που παράγει αδιάλειπτα καινοτόμες ιδέες με προοπτική επιχειρηματικής και εμπορικής αξιοποίησης δε θα μπορούσε παρά να αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα σε μία τέτοιου χαρακτήρα πρόσκληση που αποσκοπεί στην δημιουργία πραγματικής αξίας στην περιοχής μας.

Ο δικός μας ρόλος ως Πρυτανικές Αρχές, είναι να φροντίζουμε να ενισχύουμε την πλούσια ερευνητική δράση των μελών του Πανεπιστημίου μας, δίνοντας κίνητρα, ώστε η ερευνητική δυναμική των εργαστηρίων μας, να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, της οικονομίας και συνολικά του παραγωγικού συστήματος της χώρας.  

*Ο Στράτος Στυλιανίδης είναι Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ