Τρίτη 14 Ιουλίου 2020
x

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: ΝΕΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 689,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Το αρχικά μεταβιβαζόμενο χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 638,4 εκατ. ευρώ.

Την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης ενήμερων απαιτήσεων Leasing στην Ελλάδα ύψους 689,4 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

Σύμφωνα με την  ανακοίνωση, τα ομόλογα έχουν εκδοθεί από την Misthosis Funding Plc, εταιρία ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους νόμους Αγγλίας και Ουαλίας και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Η έκδοση έχει διευθετηθεί από τη UBS Investment Bank.Από τα ομόλογα ύψους 689,4 εκατ. ευρώ, ομόλογα ποσού 363,9 εκατ. ευρώ κατατάσσονται στην κατηγορία Α και έχουν πιστοληπτική διαβάθμιση Aaa από τον οίκο Moody’s. Τα ομόλογα κατηγορίας Β και C, ύψους 274,4 εκατ. ευρώ και 51,1 εκατ. ευρώ αντιστοίχως δεν έχουν πιστοληπτική διαβάθμιση.

Πρόκειται για τη δεύτερη τιτλοποίηση με ελληνικά περιουσιακά στοιχεία από τράπεζα με έδρα εκτός Ελλάδας (σε συνέχεια αυτής των στεγαστικών δανείων), και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών ρευστότητας του Συγκροτήματος.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ