Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022
x
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ Ο ΣΒΒΕ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (1/28)
H στρατηγική του ΣΒΒΕ είναι να επανέλθει η μεταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, κάτι που ήδη συμβαίνει σε επίπεδο ΕΕ.
Το διεκδικητικό πλαίσιο του ΣΒΒΕ στράφηκε στη µετατροπή της εγχώριας επιχειρηµατικότητας σε διεθνώς ανταγωνιστική και εξωστρεφή.
Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000 το γεγονός που καθόρισε τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και τα μέλη του θα θυμούνται για πάντα....
O ΣBBE επισήμανε έγκαιρα ότι η µεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύτηκε από σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη βορειοελλαδική οικονοµία.
Η εποχή που το όνειρο για μια Θεσσαλονίκη επίκεντρο των Βαλκανίων διατυπώθηκε με σαφήνεια, αλλά οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν υπήρξαν αποσπασματικές.
Όλα όσα επηρέασαν τη δράση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές τη δεκαετίας του 1990
Η διοίκηση του ΣΒΒΕ υπό τον Αλέξανδρο Μπακατσέλο, τα δάνεια σε συνάλλαγμα και η παροχή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας.
Η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ, η ανακατανομή των πιστώσεων σε βάρος του ιδιωτικού τομέα και η βιομηχανική αποκέντρωση με κερδισμένο τον Βορρά.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 ο ΣΒΒΕ, και οι επιχειρήσεις - μέλη του, βίωσαν εξελίξεις που είχαν επιπτώσεις για πολλά χρόνια αργότερα.
Η άνοδος του ΟΛΘ, η επαναφορά της πορείας προς την Ευρώπη, η αναπτυξιακή τροχιά της επαρχιακής βιομηχανίας και η προστασία του περιβάλλοντος.
Η δεκαετία του 1970 υπήρξε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την ελληνική βιομηχανία και τη βιομηχανία της Β. Ελλάδος γενικότερα.
Τα διυλιστήρια ESSO Papas, η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, ο φόβος του ΣΒΒΕ για την Ευρώπη και οι... επικίνδυνες αντιρρήσεις κατά τη δικτατορία.
Οι παράγοντες που οδήγησαν σε ανάπτυξη τη βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας, ο ρόλος του λιμανιού και η σύνδεση με την Ευρώπη.
Οι μεγάλοι επιχειρηματίες της Β. Ελλάδος στάθηκαν απέναντι στην προοπτική ένταξης της χώρας τόσο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, τη σημερινή ΕΕ.
Η υποτίµηση του 1953 ήταν ένα επιθετικό µέτρο που µπορούσε να ευνοήσει τις εξαγωγές, επομένως και τη βιοµηχανία, κάτι που συνέβη…
Οι δύο φάσεις που γνώρισε η βορειοελλαδική βιομηχανία τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950 και η «προστασία της επαρχιακής βιοµηχανίας»
Οι καταστρεπτικές συνέπειες για τη βιοµηχανία της Βόρειας Ελλάδας, η «απογύµνωση» των τοπικών βιοµηχανιών και οι πρωτοβουλίες του ΣΒΒΕ.
Το πρόβλημα πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων, η εαμική «διοικούσα επιτροπή Μακεδονίας», οι βιομήχανοι και ο ρόλος του ΣΒΒΕ.
Η κατάσταση της βιομηχανικής παραγωγής στη Βόρεια Ελλάδα στα χρόνια του ελληνοϊταλικού πολέμου και της Κατοχής - Ο ρόλος του ΣΒΒΕ
Ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, μειωμένη ρευστότητα, υψηλά επιτόκια και περιορισμός εισαγωγών απασχολούσαν τη βιομηχανία του ελληνικού Βορρά το 1930
Μεγάλο µέρος της ζωτικότητας του Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας αναλώθηκε στις συνεχείς αλλαγές στάσης των κρατικών µηχανισμών.
Η περίοδος του Μεσοπολέμου υπήρξε έτσι κι αλλιώς μια ταραγμένη περίοδος, πολύ περισσότερο για την Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
Η «άστοργη» προς τις βιομηχανίες του βορρά κυβερνητική πολιτική των αρχών του 20ου αι. και η αναγκαία κρατική προστασία στο σήμερα.
Στο διάστημα αυτό εξελίσσονταν ο Παγκόσμιος Πόλεμος, δημιουργήθηκε ο Εθνικός Διχασμός, ξέσπασε η μεγάλη φωτιά και εξελίχθηκε η Μικρασιατική καταστροφή
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δέχθηκε την αντιπροσωπεία των βιομηχάνων «ευµενέστατα» και υποσχέθηκε να λάβει προστατευτικά µέτρα για τη µακεδονική βιοµηχανία
Τα πρώτα αιτήµατα του ΣΒΒΕ αφορούσαν την εξοµοίωση µε τα εργοστάσια της Παλαιάς Ελλάδας στην ατέλεια εισαγωγής κάρβουνου, µηχανηµάτων και πρώτων υλών.
Τα στοιχεία που καταγράφονται από τον ιστορικό Ευάγγελο Χεκίμογλου στην ειδική έκδοση για τα πρώτα 100 χρόνια του ΣΒΒΕ είναι αποκαλυπτικά
Η Voria.gr ανοίγει σήμερα τον φάκελο του ΣΒΒΕ, οι σελίδες του οποίου καλύπτουν τα τελευταία 102 χρόνια της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της πόλης.