Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
x

ΤΤΕ: ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

Η τράπεζα κάνει ειδική μνεία στην αύξηση της μεταβλητότητας στις αποτιμήσεις μετοχών και ομολόγων, καθώς και στις αναταράξεις στις αγορές μετοχών.

Για μεταβολή των χρηματοπιστωτικών συνθηκών κάνει λόγο η Τράπεζα της Ελλάδας, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, ενώ δεν παραλείπει να παραθέσει και τα αίτια αυτών των «μετατοπίσεων», τα οποία αφορούν την έξοδο από τις διευκολυντικές νομισματικές πολιτικές, την επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος και την αύξηση της αβεβαιότητας.

Στην ενδιάμεση έκθεση για τη νομισματική πολιτική της χώρας, η κεντρική τράπεζα κάνει ειδική μνεία στην αύξηση της μεταβλητότητας στις αποτιμήσεις των μετοχών και των ομολόγων, αλλά και στις έντονες και συχνές αναταράξεις στις αγορές μετοχών.

Μεταξύ άλλων, διαπιστώνει επιβράδυνση της εκδοτικής δραστηριότητας στις αγορές των εταιρικών ομολόγων, αλλά και αύξηση της μεταβλητότητας στην αγορά της Ευρωζώνης, όπως και διεύρυνση των αποδόσεων μεταξύ των ομολόγων χαμηλής και υψηλής διαβάθμισης.

Οι επιδράσεις αυτές, κατά την κεντρική τράπεζα, ενισχύονται από παράγοντες, όπως η σταδιακή μείωση των καθαρών αγορών τίτλων από το ευρωσύστημα και η αβεβαιότητα σε σχέση με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές ρέπουν προς τα ομόλογα των «ασφαλέστερων» κρατών-μελών, με στόχο την αποφυγή των τυχών κινδύνων.

Ενδεικτικά, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομόλογων της Γερμανίας μειώθηκαν από τις αρχές του έτους κατά περίπου 19 μονάδες βάσης στο 0,27%, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων ευάλωτων κρατών - μελών αυξήθηκαν, ιδιαίτερα από το τέλος του β’ τριμήνου.

Όσον αφορά τα εταιρικά ομόλογα, στην Ευρωζώνη, οι αποδόσεις των ομολόγων με υψηλή διαβάθμιση παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων με χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση αυξήθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα η διαφορά αποδόσεων μεταξύ τίτλων με διαβάθμιση «ΒΒΒ» και τίτλων με αντίστοιχη διάρκεια αλλά διαβάθμιση «ΑΑΑ» να διευρυνθεί κατά περίπου 60 μονάδες βάσης.

Η διεύρυνση ήταν επακόλουθο της μείωσης των αγορών τίτλων από το ευρωσύστημα, σε συνδυασμό τόσο με τις κατά καιρούς αναταράξεις στις αγορές όσο και με τους αδύναμους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στη σταδιακή αύξηση της απαιτούμενης από τους επενδυτές επιπρόσθετης απόδοσης για τους κινδύνους.

Αξίζει τέλος, να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2018, παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αύξηση στη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών και υποχώρηση των τιμών, ιδίως των ευρωπαϊκών τραπεζών, αντανακλώντας τον προβληματισμό των επενδυτών για τις προοπτικές κερδοφορίας του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ