Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
x

ΤΤΕ: ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Σταθερά τα επιτόκια σε στεγαστικά, καταναλωτικά και καταθέσεις - Πτώση 21 μονάδων βάσης στo μέσο επιτόκιο των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εν πολλοίς σταθερό παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων τοn Φεβρουάριο, ενώ το αντίστοιχο των επιτοκίων μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης. Έτσι το περιθώριο επιτοκιού περιορίστηκε στις 4,3 εκατ. μονάδες σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,28%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,16%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,58% έναντι 0,61% τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,58%.  

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,98%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 6,88%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,89%. Αναλυτικότερα για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,97%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,18%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,76%.

To μέσο επιτόκιο των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρουσίασε επίσης πτώση κατά 21 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,09%.

Την ίδια ώρα το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,58%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 205 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,66%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 3,05%.

Να σημειωθεί ότι συνολικά στην Ευρωζώνη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ