Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
x

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2018-2019 ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΝΘ

Εισηγητής στο πρόγραμμα είναι ο Χρήστος Αραμπατζής, Πτυχιούχος συμβουλευτικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας – Υπνοθεραπευτής N.G.H.

Βιοματικό πρόγραμμα ψυχολογίας διοργανώνει από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Μάρτιο 2019 η ΧΑΝΘ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 εργαστήρια, με διαφορετική Θεματολογία το καθένα προσφέροντας μια πολύπλευρη βιωματική γνώση στον εκπαιδευόμενο, ώστε να αναγνωρίσει, να κατανοήσει και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργία της νοητικής και συναισθηματικής νοημοσύνης του, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινή  ποιότητα της ζωής του.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σε κάθε εργαστήριο δίνονται πληροφορίες και βιωματικά εργαλεία ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος να τα εισάγει στην καθημερινότητά του.

Δίνεται υλικό θέματος σε κάθε εργαστήριο.

Με την ολοκλήρωση όλων των εργαστηρίων δίνεται στον εκπαιδευόμενο βεβαίωση παρακολούθησης.

(Η βεβαίωση παρακολούθησης δίνεται μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει το 80% τα εργαστηρίων.)

Εισηγητής στο πρόγραμμα είναι ο Χρήστος Αραμπατζής, Πτυχιούχος συμβουλευτικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας – Υπνοθεραπευτής N.G.H. – Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Έναρξη Προγράμματος - Τετάρτη 17 Οκτωβρίου
Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Κάθε Τετάρτη    19:00 – 21:00

Θεματολογία του προγράμματος


1η Συνάντηση 17-10 Θέμα: Αρχές ψυχολογίας – Γνωριμία – Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

2η Συνάντηση 24-10 Θέμα: Διαχείριση άγχους και στρες 1
Τι είναι το άγχος και τι το στρες – Πώς μας επηρεάζει στην ενέργεια μας, στην υγεία μας, στις αποφάσεις μας και στην αποτελεσματικότητά μας – Τρόποι απαλλαγής από το άγχος και το στρες

3η Συνάντηση 31-10 Θέμα: Διαχείριση  χρόνου (διαχείριση άγχους και στρες  2)
Τι είναι ο χρόνος, η αίσθησή του και πώς μας ορίζει – Πώς να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον χρόνο μας – Αρχές δημιουργικής εκμετάλλευσης χρόνου - Ποιοι είναι οι σύγχρονοι χρονοκλέφτες

4η Συνάντηση 7-11 Θέμα: Πεποιθήσεις και περιοριστικά πιστεύω – Συμπεριφορές  
Τι είναι οι περιοριστικές πεποιθήσεις – Πώς δημιουργούνται και πώς μας επηρεάζουν στο να πετύχουμε τους στόχους μας –  Προσωπεία και τραύματα - Εντοπισμός, αναγνώριση και τρόποι εξάλειψης αρνητικών πεποιθήσεων

5η Συνάντηση 14-11 Θέμα: Αυτοπεποίθηση και  Αυτοεκτίμηση
Ποια η διαφορά της αυτοπεποίθησης με την αυτοεκτίμηση -  Χαρακτηριστικά χαμηλής και υψηλής αυτοεκτίμησης -  Συμπεριφορές και συναισθήματα αυτοεκτίμησης – Ενίσχυση – Εσωτερικές αλλαγές

6η Συνάντηση 21-11 Θέμα: Αποτελεσματικότητα 1 – Ξεκαθάρισμα αναγκών και ορισμός Ευτυχίας
Πώς να δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα  – Σύμβολα και εμπειρίες στη ζωή μας - Εξεύρεση συναισθηματικών Αναγκών  – Προτεραιότητα αναγκών - Σκοπός και νόημα ζωής – Μοναδικότητα και ταλέντα  – Προσέγγιση προσωπικής ευτυχίας

7η Συνάντηση 28-11 Θέμα: Αποτελεσματικότητα 2 – Ορισμός στόχων
 Πώς να δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα –Εξεύρεση ‘θέλω’ – Τι είναι στόχος -  Ορισμός στόχων – Ιεράρχηση προτεραιοτήτων – Νοημοσύνες - Προσωπικές αξίες

8η Συνάντηση 5-12 Θέμα: Η δύναμη των λέξεων και των εκφράσεων – Συνειδητές δηλώσεις
Γιατί οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε καθορίζουν τα αποτελέσματά μας – Θετικές και αρνητικές λέξεις – Ψυχοσωματικές εκφράσεις – Δημιουργία προτάσεων σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες

9η Συνάντηση 12-12 Θέμα: Επικοινωνία με τον εαυτό μου και τους άλλους
Πώς να επικοινωνούμε καλύτερα με τους εαυτούς μας και τους άλλους –  Τρόποι επικοινωνίας με τους άλλους - Οι συνθήκες για ιδανική επικοινωνία –-  Συναισθηματική Νοημοσύνη - Τρόποι για αποτελεσματική επικοινωνία

10η Συνάντηση 19-12 Θέμα: Η γλώσσα του σώματος – Μη λεκτική επικοινωνία
Πόσο σημαντική είναι ή μη λεκτική επικοινωνία – Είδη μη λεκτικής επικοινωνίας – Κινησική –Αρχέτυπες μη λεκτικές εκφράσεις – θετικά και αρνητικά μηνύματα μη λεκτικής επικοινωνίας – Επιρροή και πειθώ μέσω του σώματος κ.α.

11η Συνάντηση Θέμα: Σχέσεις ανθρώπων
Ποιες σχέσεις υπάρχουν στη ζωή μας – Χαρακτηριστικά  – Αλληλεξάρτηση και επηρεασμός – Καθρέφτισμα συμπεριφορών
Προβληματικές σχέσεις – Διαχείριση αρνητικών ανθρώπων - Ιδανικές σχέσεις  Αγάπη – έρωτας – Απαλλαγή τοξικών σχέσεων

12η Συνάντηση Θέμα: Η Δύναμη του οραματισμού και του υποσυνείδητου
Γιατί οι συνειδητές και ασυνείδητες σκέψεις μας καθορίζουν τη ζωή μας -Πώς λειτουργεί το υποσυνείδητό μας, οι σκέψεις μας, οι αυτόματες αντιδράσεις μας – Πώς μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας – Η δύναμη του οραματισμού και της φαντασίας

13η # Θέμα: Ενεργειακή ψυχολογία – Προστασία εαυτού και προσωπικών χώρων
Τι είναι ενέργεια – Τι είναι Αύρα - Πώς να διαχειριζόμαστε και να συντηρούμε την ενέργεια μας στην καθημερινότητά μας – Πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να συντηρούμε την ενέργεια των χώρων μας

14η # Θέμα: Η ψυχολογία του πλούτου και της αφθονίας - Οικονομική ευημερία
Τι είναι η ενέργεια του χρήματος – Τι μας σαμποτάρει και δεν απολαμβάνουμε οικονομική ευημερία – Οι συνήθειες των πλούσιων ανθρώπων – Ψυχολογία της Αφθονίας και της χρηματικής ενέργειας – Προγραμματισμός για αφθονία
 
15η # Θέμα: Οι Πνευματικοί Νόμοι για επιτυχία και προσωπική ευτυχία
Ποιοι είναι φυσικοί νόμοι που επηρεάζουν τη ψυχολογία μας και τα αποτελέσματά μας – Κβαντική Φυσική – Βασικές αρχές αποτελεσματικότητας -  Νόμος δράσης και αντίδρασης

16η # Θέμα: Ισχυρή μνήμη – αυτοσυγκέντρωση – τεχνικές απομνημόνευσης
Πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τη μνήμη μας και την ικανότητά μας για μάθηση – Τεχνικές για υψηλή αυτοσυγκέντρωση και απομνημόνευση για διαγωνίσματα, ομιλίες, σεμινάρια, βιβλία, πωλήσεις κ.α.

17η # Θέμα: Εμπιστοσύνη – Ρίσκο – Δημιουργικότητα  - Εξέλιξη – Η δύναμη του ΤΩΡΑ
Ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζεται να διαθέτουμε για να εξελισσόμαστε πνευματικά και υλικά – Αντίσταση – Η έννοια του ρίσκου – Καλλιέργεια εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας – Η επιλογή της παρούσας στιγμής

18η # Θέμα: Τεχνικές λήψης αποφάσεων και καθοδήγησης – Καλλιέργεια διαίσθησης
Πώς να καλλιεργήσουμε και να ακούμε την διαίσθηση μας – Πώς να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε να μηνύματα – Συνχρονικότητα και συμπτώσεις - Πώς να λαμβάνουμε τις ιδανικότερες αποφάσεις για μας

19η # Θέμα: Δημιουργία εσωτερικού χώρου χαλάρωσης, θεραπείας και  λήψης πληροφοριών

20η # Θέμα:  Συναισθήματα και συμπεριφορές - Επιλογές
Πώς παράγονται τα συναισθήματα – Πώς μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες από αυτά – Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων – Πώς δημιουργούνται οι συμπεριφορές – Πώς επιλέγουμε κάθε στιγμή – Ενσυναίσθηση

21η # Θέμα: Ο Νόμος της ‘Έλξης  
Πώς λειτουργεί στη καθημερινότητά μας ο συμπαντικός νόμος της έλξης – Επιστημονικό υπόβαθρο- Πόσο σημαντικό είναι και πώς να εστιαζόμαστε σε αυτά που θέλουμε και όχι σε αυτά που δεν θέλουμε- Τεχνικές και βήματα για τη συνειδητή εφαρμογή του

22η # Θέμα: Απεξάρτηση δυσάρεστων συνηθειών, εθισμών, ακραίων συμπεριφορών  
Τι είναι μια βλαβερή συνήθεια – Ψυχολογία των αρνητικών συνηθειών, εθισμών, συμπεριφορών – Αντίσταση στην αλλαγή – Τι υπάρχει πίσω από μια δυσάρεστη συνήθεια - Πού οδηγεί και πώς διακόπτεται μια συνήθεια

23η #Θέμα:  Η ψυχολογία της υγείας 1 – Αναγνώριση συμμετοχής στην ασθένεια
Πώς δημιουργείται μια ασθένεια ή ένας πόνος – Ρόλος του εγκεφάλου – Σύνδεση σωματικού με ψυχικού επιπέδου.
 
24η # Θέμα: Η ψυχολογία της υγείας 2 – Εξάλειψη πόνου – Εναλλακτικές θεραπείες
Τρόποι αυτοίασης σωματικού πόνου, πονοκεφάλων και ασθενειών – Είδη εναλλακτικών θεραπειών.

25η # Θέμα: Κλείσιμο προγράμματος –Αξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση – Απονομή

ΥΓ Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί. Ενημερώνεστε για την εκάστοτε αλλαγή από το Τμήμα Επιμορφωτικών Προγραμμάτων της ΧΑΝΘ.  

Κόστος Συμμετοχής: 460 ευρώ, σε 4 δόσεις των 115 ευρώ (1η δόση Οκτώβριος – 2η δόση Δεκέμβριος – 3η δόση Φεβρουάριος – 4η δόση Απρίλιος). 

Για άνεργους και φοιτητές έκπτωση 20%

Εφάπαξ πληρωμή 420 ευρώ.

(Η οικονομική συνδρομή, για όσους επιλέξουν να συμμετέχουν σε κατ΄ επιλογή εργαστήρια ή ανά συνάντηση ανέρχεται σε 20 ευρώ το εργαστήριο)

Πληροφορίες - Εγγραφές
Τμήμα ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  Χ.Α.Ν.Θ.
Τηλ. 231 600 1000  εσωτ. 0831
email:education3@ymca.gr
ΚΙΝ. 6944 528509
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ