Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021
x

WEGO: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θεσσαλονίκη και ΣΕΓΕ φιλοξενούν την πρώτη συνάντηση του διακρατικού δικτύου. Η οικονομική ανεξαρτητοποίηση όπλο κατά της βίας σε βάρος των γυναικών.

Από τη Θεσσαλονίκη και στο πλαίσιο της 2ης Εβδομάδας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ξεκίνησαν οι δράσεις του διετούς προγράμματος: WeGO! Building economic independence: the way out of intimate partner violence, που στόχο έχει να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στις γυναίκες θύματα βίας, καθώς 1 στις 4 γυναίκες γίνεται θύμα σωματικής ή ψυχολικής βίας από τον ερωτικό της σύντροφο.

Το WeGO, όπως εξήγησε η κ. Λίνα Τσαλταμπάση, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) που φιλοξενεί την πρώτη συνάντηση των μελών του Έργου, θα επιδιώξει, μέσω διακρατικών συνεργασιών, να βελτιώσει τις υπηρεσίες στα καταφύγια και στα κέντρα κατά της βίας των γυναικών, τα οποία, υποβοηθώντας την οικονομική τους ανεξαρτητοποίηση θα τους ενισχύσουν ώστε να αντιμετωπίσουν την κακοποίηση που υφίστανται από το σύντοφό τους

Το έργο(2016-2018) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union" και εμπλέκει 15 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Βουλγαρία).

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν- 15 μη κυβερνητικές οργανώσεις- είναι οι εξής: ActionAid Italia- επικεφαλής του προγράμματος, Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS, Euclid Network, SURT Foundation, Fundación Mujeres, Gender Project for Bulgaria Foundation, Bulgarian Center for Women in Technology (BCWT), Animus Association Foundation, Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, Folkuniversitetet, Centro Veneto Progetti Donna - Auser, Association “Donatella Tellini” και C.I.F. (Italian Women's Centre).

Όπως είπε η κ. Chiara Fattori τη ActionςAid και υπεύθυνη του project, υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με την κακοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτών που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κακοποιούνται από τον σύντροφό τους. Οι γυναίκες θύματα βίας είναι συχνά εξαρτημένος οικονομικά από το σύντροφό τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες για μία διαφορετική ζωή και αυτές και τα παιδιά τους. Δυστυχώς, πρόσθεσε η κ. Fattori, τα Καταφύγια και τα Kέντρα Κατά της Βίας, έχουν προβλήματα χρηματοδότησης και η υποστήριξη που λαμβάνουν εξαρτάται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Σαν αποτέλεσμα της έλλειψης οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, τα προγράμματα των Κέντρων συχνά δεν υλοποιούνται.

Η ΣΕΓΕ, που συμμετέχει στο έργο, έχει αφιερώσει τη 2η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας γυναικών που προέρχονται από λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές ομάδες, όπως άλλωστε συμβαίνει και με πολλές από τις κακοποιημένες γυναίκες, είπε η κ. Τσαλταμπάση.

Στη διάρκεια της κρίσης οι γυναίκες δείχνουν να αναλαμβάνουν περισσότερες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες από ότι οι άνδρες, πιθανόν επειδή γνώριζαν ήδη την ανεργία και χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα. Εν τούτοις οι γυναίκες που είναι έτοιμες να επιχειρήσουν, χρειάζονται συχνά εκπαίδευση, συμβουλευτική υποστήριξη και δικτυώσεις, κάτι που προσπαθεί να αναπτύξει στο πλαίσιο της 2ης Εβδομάδας να παρέχει η ΣΕΓΕ, μέσα από workshops στα οποία συμμετέχουν πάνω από 200 σύμβουλοι, μεταξύ αυτών 150 σύνεδροι από το εξωτερικό.

Σκοπός και οφέλη από το WeGO

Με τη βοήθεια του έργου “WE GO!”, τα Καταφύγια και τα Κέντρα κατά της Βίας των Γυναικών θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ανάγκες των γυναικών θυμάτων βίας, προσφέροντας τους τη διέξοδο που χρειάζονται για να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά.

Επίσης, το έργο, θα βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών των καταφυγίων και των κέντρων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τον προσδιορισμό και τη διάδοση καλών πρακτικών. Επιπροσθέτως, χάρη στις καινοτόμες μεθοδολογίες και τα προγράμματα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας του έργου, θα βελτιωθεί η δυνατότητα των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών να ανταποκριθούν στις οικονομικές ανάγκες των γυναικών θυμάτων βίας.

Οι 4 βασικές δράσεις του έργου: 

1) Θα πραγματοποιηθεί έρευνα και συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα υφιστάμενα προγράμματα που απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας. Χάρη στις καθιερωμένες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων, η δράση αυτή θα παρέχει σημαντικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των γυναικών, που έχουν πρόσβαση σε καταφύγια και Κέντρα κατά της Βίας των Γυναικών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

2) θα οργανωθούν τρεις διεθνείς συναντήσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών θυμάτων βίας.

Χάρη στην πολύτιμη τεχνογνωσία των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών, τα αποτελέσματα των συναντήσεων του έργου θα συμβάλουν στο σχεδιασμό ενός οδηγού που θα εστιάζει στις καλές πρακτικές και στις καινοτόμες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν τα ίδια τα καταφύγια και τα κέντρα κατά της βίας των γυναικών στην οργάνωση των προγραμμάτων τους. Ο οδηγός αυτός θα δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια του έργου και στη συνέχεια θα διανεμηθεί σε επαγγελματίες του χώρου.

3) Θα δημιουργηθούν νέα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης τα οποία θα απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας.

Το έργο θα βοηθήσει να δημιουργηθούν νέα και καινοτόμα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης, που θα απευθύνονται στους εργαζόμενους και στους ειδικούς των καταφυγίων και των κέντρων κατά της βίας των γυναικών.

4) Θα πραγματοποιηθούν δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου:
Εκτός από το διαφημιστικό υλικό που παρέχεται ήδη, θα οργανωθούν δημόσιες εκδηλώσεις στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Το έργο επίσης, θα παρουσιασθεί σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κατά την οποία θα γίνουν συστάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των γυναικών θυμάτων βίας.


Τα αναμενόμενα αποτελέσματα

-Πάνω από 200 γυναίκες και 50 υπεύθυνοι των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της βίας των Γυναικών θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης

-Πάνω από 50 επαγγελματίες που δουλεύουν με γυναίκες θύματα βίας θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών.

-Πάνω από 100 εκπρόσωποι τοπικών και διεθνών φορέων και θεσμών θα έρθουν σε επαφή με το έργο.

- Πάνω από 1.000 ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ