Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020
x

ΧΑΜΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν επιλέξει το 11,9% του συνόλου των προγραμμάτων για την εφαρμογή της πολιτικής της Συνοχής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την περίοδο 2007

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν επιλέξει το 11,9% του συνόλου των προγραμμάτων για την εφαρμογή της πολιτικής της Συνοχής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την περίοδο 2007 - 2013. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, ενώ ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 27%. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την εφαρμογή των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής της Συνοχής, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Στους «27» τις καλύτερες επιδόσεις εμφανίζουν το Βέλγιο 61,1%, η Ολλανδία με 55,8% και η Ιρλανδία με 51,8% ενώ σε ότι αφορά τις υπόλοιπες χώρες της Συνοχής, η Ισπανία εμφανίζει πρόοδο στην επιλογή των προγραμμάτων που φτάνει το 29,1% και η Πορτογαλία με την Ιταλία το 38%. Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι οι χώρες που εμφανίζουν επιδόσεις κάτω από το μέσο κοινοτικό όρο διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικές καθυστερήσεις στις επενδύσεις των διαθέσιμων από την ΕΕ κονδυλίων και ενδεχομένως να μην πετύχουν ορισμένους στόχους. Η Επιτροπή αφού αναφέρει στη συνέχεια ότι λίγο πολύ όλα τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει καθυστερήσεις σε επιμέρους τομείς υπογραμμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ως «επιλεγμένα προγράμματα» ορίζονται τα σχέδια που έχουν επιλεγεί από τις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής της Συνοχής. Αυτό, όπως διευκρινίζει η Επιτροπή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων έχει ήδη δρομολογηθεί αλλά ούτε και ότι έχουν καταβληθεί οι σχετικές πληρωμές για την υλοποίησή τους . Η Επιτροπή σημειώνει πάντως ότι η διαδικασία της επιλογής μπορεί να διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος καθώς δεν υπάρχει κοινός ορισμός σε κοινοτικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι το 35,7% ή 347, 41 δις. ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ (ο οποίος ανέρχεται σε 975 δις. ευρώ) προορίζεται για χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της πολιτικής της Συνοχής όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και το Ταμείο Συνοχής.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ