Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022
x

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36,2 εκατ, ευρώ - Σε περίπου δύο χρόνια η ολοκλήρωσή του - Τα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκδήλωση για την επίσημη έναρξη εργασιών κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Σερρών στη θέση «Ερείπια Νεράιδας» του Δήμου Ηράκλειας Σερρών. Το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» υλοποιείται με τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού «ΣΙΡΡΑ Α.Ε.» την οποία αποτελούν η σύμπραξη των εταιρειών Intrakat – Archirodon - Envitec.

Τα εγκαίνια του έργου πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Μιχάλη Γεράνη, Πρόεδρο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και τον  κ. Πέτρο Σουρέτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Intrakat, εκ μέρους του Ιδιωτικού Φορέα της Σύμπραξης, της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού «ΣΙΡΡΑ Α.Ε.», παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατά την εκδήλωση, ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, τόνισε τα ακόλουθα: «Η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί η ένωση εταιρειών Intrakat – Archirodon - Envitec αποδεικνύει ότι μέσω συνεργασιών προκύπτει η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων για σημαντικά έργα. Παράλληλα αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που υπάρχει στις ελληνικές τεχνικές εταιρείες.

» Τα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή των Σερρών, της Κεντρικής Μακεδονίας και για την εθνική οικονομία από την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας είναι πολλαπλά:

⦁    δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, σε βάθος 25 ετίας,
⦁    θα αξιοποιήσουμε τοπικά συνεργεία υπεργολάβων κατά την περίοδο κατασκευής του έργου
⦁    και βέβαια εφαρμόζεται ένα σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, από τα καλύτερα της Ευρώπης

» Θα είμαστε μαζί τα επόμενα 25 χρόνια ορίζοντας την αρχή μιας νέας εποχής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής».Αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Σερρών. Η ανάδοχος Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού αποτελείται από τις εταιρείες Intrakat (40%), Archirodon (40%), Envitec (20%). Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36,2 εκατομμύρια ευρώ και για την υλοποίηση της μονάδας έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 15,2 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το υπόλοιπο ποσό της επένδυσης καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της κοινοπραξίας (9,2 εκατ. ευρώ) και τραπεζικό δανεισμό (11,8 εκατ. ευρώ).

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου απαιτεί περίπου 2 χρόνια και η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων, δυναμικότητας 63 χιλιάδων τόνων απορριμμάτων (ανά έτος), στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης, για 25 έτη μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Η μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων νομού Σερρών θα καλύπτει τους δήμους του νομού Σερρών (Δ. Αμφίπολης, Δ. Βισαλτίας, Δ. Εμμανουήλ Παππά, Δ. Ηρακλείας, Δ. Νέας Ζίχνης, Δ. Σερρών, Δ. Σιντικής) και το Δήμο Κιλκίς και υλοποιεί τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ Κ. Μακεδονίας), όπως έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η μονάδα θα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της μηχανικής ανακύκλωσης και της αερόβιας κομποστοποίησης. Η μηχανική ανακύκλωση θα χρησιμοποιείται για την ανάκτηση υλικών (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί) με σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό όπως οπτικούς διαχωριστές, μαγνητικούς διαχωριστές, κ.α. Η αερόβια κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος θα γίνεται με στόχο την παραγωγή Υλικού Τύπου Κομπόστ για χρήσεις όπως αποκαταστάσεις λατομείων, Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, κ.λ.π. Ειδικά για το κομπόστ, η επιλεγείσα τεχνολογία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεχθεί η μονάδα καθαρά υλικά προδιαλεγμένα στην πηγή όπως είναι o στόχος της Πολιτείας και έτσι να παράγει υψηλής ποιότητας κομπόστ κατάλληλο ακόμη και για γεωργική χρήση.

Στα οφέλη του έργου, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνονται:

⦁    η εφαρμογή μιας λύσης περιβαλλοντικά αποδεκτής,
⦁    η τόνωση της απασχόλησης με δημιουργία 150 θέσεων εργασίας στην περίοδο κατασκευής και 25ετους λειτουργίας,
⦁    η αποφυγή επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
⦁    η δυνατότητα άντλησης εσόδων από την παραγωγή προϊόντων από την επεξεργασία των απορριμμάτων


H σύμβαση σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στις Σέρρες που υπεγράφη στις 13/6/2017 αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Σερρών. Η σύμβαση υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και πρόκειται για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ που συνδέει πόρους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) με ιδιωτικά κεφάλαια.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε  36,2 εκατ. ευρώ και στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης η ανάδοχος συμμετέχει με 9,2 εκατ. ευρώ, η συμβολή του ΕΣΠΑ είναι 15,2 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 11,8 εκατ. ευρώ προέρχονται από δανεισμό του αναδόχου από την Εθνική Τράπεζα. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ 2014-2020, για την υλοποίηση της μονάδας έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 15,2 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη". Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Η ανάδοχος Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα υλοποιήσει τη σύμπραξη αποτελείται από τις εταιρείες Intrakat (INTPAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ), με ποσοστό συμμετοχής 40%), Archirodon (ARCHIRODON GROUP NV, 40%) και Envitec (ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 20%).

Το πλαίσιο

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων νομού Σερρών θα καλύπτει το Νομό Σερρών και το Δήμο Κιλκίς και θα υλοποιεί τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ Κ. Μακεδονίας), όπως έχουν επικαιροποιηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Σερρών έρχεται να υλοποιήσει στην πράξη την εφαρμογή της αρχής της κυκλικής οικονομίας στην περιοχή, με έμφαση στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, δίνοντας μια οργανωμένη και μελετημένη λύση στο πρόβλημα των σύμμεικτων απορριμμάτων.

Μέχρι σήμερα στο Νομό Σερρών λειτουργούν μόνο Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), από τα οποία ανακτώνται τα ανακυκλώσιμα υλικά του συστήματος συλλογής των μπλε κάδων. Ωστόσο για το ρεύμα των σύμμεικτων απορριμμάτων του συστήματος συλλογής του πράσινου κάδου, δεν υπάρχει έως σήμερα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων για την επεξεργασία και αξιοποίησή τους. Το σύνολο των απορριμμάτων αυτού του τύπου οδηγούνταν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), όπου καταλήγουν, κατ’ εκτίμηση, περίπου 55.000 τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Η νέα εγκατάσταση θα κατασκευαστεί σε άμεση γειτνίαση με τον ΧΥΤΑ των Σερρών, σε οδική απόσταση 22Κm  από την πόλη των Σερρών, με κατεύθυνση Βορειοδυτικά.

Στα οφέλη του έργου περιλαμβάνονται η εφαρμογή μιας λύσης περιβαλλοντικά αποδεκτής, η τόνωση της απασχόλησης με δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας στην περίοδο κατασκευής και 25ετους λειτουργίας, η αποφυγή επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δυνατότητα άντλησης εσόδων από την παραγωγή προϊόντων από την επεξεργασία των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο αποσκοπεί στην κατασκευή μιας ορθά οργανωμένης εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων του νομού με στόχο:

⦁    Την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
⦁    Την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων από τη μη οργανωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων του νομού,
⦁    Την αύξηση της διάρκειας ζωής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ),
⦁    Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων πρώτων υλών και ενέργειας,
⦁    Τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των υλικών που περιέχονται στα απόβλητα,
⦁    Τη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων,
⦁    Την προώθηση της ανακύκλωσης,
⦁    Την εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων προς ταφή,
⦁    Την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας,
⦁    Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η νέα μονάδα

Η νέα μονάδα θα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της μηχανικής ανακύκλωσης και της αερόβιας κομποστοποίησης. Η γραμμή διαλογής και τα άλλα στάδια επεξεργασίας (κομποστοποίηση κλπ) είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα.

Η μηχανική ανακύκλωση θα χρησιμοποιείται για την ανάκτηση υλικών (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί) με σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό όπως οπτικούς διαχωριστές, μαγνητικούς διαχωριστές, κ.α. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί συμβάλλουν καθοριστικά στον αποτελεσματικό διαχωρισμό των επιμέρους υλικών και οδηγούν σε βέλτιστη αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, οδηγώντας στην καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση πόρων στην περιοχή αλλά και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του συνόλου  των συστημάτων συλλογής και διάθεσης απορριμμάτων.

Η αερόβια κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγούνται στη μονάδα θα γίνεται με στόχο την παραγωγή Υλικού Τύπου Κόμποστ για χρήσεις όπως αποκαταστάσεις λατομείων, ως υλικό επίχωσης και αποκατάστασης εδάφους, καθώς και ως υλικό ημερήσιας κάλυψης του ΧΥΤΥ. Το παραγόμενο κόμποστ από την κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα υψηλής ποιότητας για αποκατάσταση δασών, περιαστικό πράσινο ή καλλιέργειες κατά περίπτωση.

Με την λειτουργία της νέας εγκατάστασης περιορίζεται η ποσότητα των μη αξιοποιήσιμων υπολειμμάτων που θα οδηγούνται στον ΧΥΤΥ. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται ο χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ και περιορίζεται οι πιθανότητες ενδεχόμενων επεκτάσεων. Ταυτόχρονα οι τοπικοί ΟΤΑ και οι τοπικές κοινωνίες αποφεύγουν το ενδεχόμενο κυρώσεων για την απευθείας διάθεση στον ΧΥΤΑ ανεπεξέργαστων αποβλήτων και το σχετικό τέλος ταφής αποβλήτων.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων του Ν. Σερρών υπολογίζεται ότι θα παραλαμβάνει περίπου 63.000 τόνους σύμμεικτών Αστικών Στερών Αποβλήτων ανά έτος. Εξ αυτών, έως 3.000 τόνοι ανά έτος θα είναι προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποδοτικότητα της κομποστοποίησης. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, που αφορά το τμήμα με τα καθαρά οργανικά απόβλητα για τη διαχείριση και αξιοποίηση του περιεχομένου του ρεύματος των καφέ κάδων συλλογής απορριμμάτων, με διαλογή στην πηγή. Με αυτόν τον τρόπο και την τεχνολογία που έχει επιλεχθεί θα μπορεί να παράγεται υψηλής ποιότητας κομπόστ κατάλληλο ακόμη και για γεωργική χρήση.

Θέσεις εργασίας – Απασχόληση

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, προβλέπεται η δημιουργία 150 νέων θέσεων εργασίας στην περίοδο κατασκευής και 25ετους λειτουργίας της νέας μονάδας.

Στην φάση της κατασκευής θα απασχοληθεί προσωπικό των οικοδομικών και χωματουργικών συνεργείων αλλά και των μεταλλικών κατασκευών. Επίσης θα απασχοληθούν ηλεκτρολόγοι και συναφές προσωπικό για τις αντίστοιχες εργασίες της νέας μονάδας
Στην φάση της λειτουργίας προβλέπεται να απασχοληθούν τουλάχιστον 30 άτομα, ως χειριστές του κινητού εξοπλισμού φορτωτές – περονοφόρα κλπ., εργάτες στην χειροδιαλογή και άλλες μονάδες, μηχανικοί (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι) για την συντήρηση του εξοπλισμού και της εγκατάστασης γενικότερα και μηχανικοί διασφάλισης ποιότητας. Σε αυτόν τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται οι έμμεσες θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του συνόλου της επένδυσης στην τοπική οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γραμμή διαλογής και τα άλλα στάδια επεξεργασίας (κομποστοποίηση κλπ) είναι σχεδιασμένα ώστε να περιορίζεται η παραμονή προσωπικού σε άμεση επαφή με το προς επεξεργασία υλικό. Με την χρήση σύγχρονων συστημάτων διαχωρισμού (π.χ. οπτικοί διαχωριστές τελευταίας τεχνολογίας) επιτυγχάνεται ανάκτηση πολύ μεγάλου ποσοστού των αξιοποιήσιμων υλικών με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση.

Χρονοδιάγραμμα

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου απαιτεί περίπου 2 χρόνια και η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, για 25 έτη μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Συνολικά η σύμβαση αφορά περίοδο 27 ετών, έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης της μονάδας.

Αναλυτικότερα, η Μελέτη και Κατασκευή της Μονάδας απαιτεί συνολικά 22 μήνες, έως την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών. Οι μελέτες και η αδειοδότηση θα ολοκληρωθούν κατά τους πρώτους τρεις περίπου μήνες, ενώ στους επόμενους δεκαεπτά μήνες θα ολοκληρωθεί το στάδιο της κατασκευής. Οι τελευταίοι δύο μήνες θα αφιερωθούν στην δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας για τη βελτιστοποίηση όλων των παραμέτρων λειτουργίας.

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι μελετημένο και ρεαλιστικό για την επίτευξη του σκοπού της ΣΔΙΤ, ενώ έχει υπάρξει μέριμνα ώστε πιθανές εξωγενείς καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να προκληθούν κατά το στάδιο της αδειοδότησης, να διασφαλίζεται ότι δεν θα προκαλέσουν καθυστέρηση στο συνολικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών. Σημειώνεται ότι το έργο συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία και διαθέτει ήδη εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ