Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
x

ΑΥΞΗΣΗ 26,8% ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ EUROBANK ΤΟ 2019

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank κατά το έτος 2019 - Υποχώρησαν πέρυσι κατά 3,7 δισ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Κατά 26,8% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank το οικονομικό έτος 2019, στα 257 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια(ΝΡΕs) υποχώρησαν κατά 3,7 δισ. ευρώ πέρυσι, με αντίστοιχη μείωση του δείκτη ΝΡΕs κατά 780 μ.β. το 2019 σε 29,2%.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1.377 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 1.416εκατ. ευρώ το 2018, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να υποχωρεί κατά 23 μονάδες βάσης σε 2,24%.

* Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 354 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων και τη Διαχείριση Περιουσίας.

* Τόσο τα οργανικά όσο και τα συνολικά έσοδα παρέμειναν σταθερά έναντι του 2018 και διαμορφώθηκαν σε 1.731εκατ. ευρώ (+0,2%) και 1.844 εκατ, (+0,6%) αντίστοιχα το 2019.

* Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση6, υποχώρησαν κατά 1,7% στην Ελλάδα, ενώ παρέμειναν σχετικά αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου (+0,7%) το 2019. Ο δείκτης κόστους-εσόδων διαμορφώθηκε σε 48,9% το 2019.

* Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,7% σε 830 εκατ. ευρώ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,6% στα 943 εκατ. ευρώ.

«Το 2019 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την τράπεζα, καθώς προχωρήσαμε στην υλοποίηση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μείωσης των NPEs. Τα τελευταία τρία χρόνια, η Eurobank έχει αντιμετωπίσει όλα τα βασικά ζητήματα του παρελθόντος: (α) αυξάνοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 400 περίπου μονάδες βάσης, (β) μειώνοντας το απόθεμα των NPEs από 46% σε 16% περίπου και (γ) ενισχύοντας τη ρευστότητα μέσω της αύξησης των καταθέσεων κατά περίπου 13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ